Succesiunea

Introducere..........4-5                      Capitolul I. Notiuni generale despre succesiune........6-40  1.1 Istoricul si activitatea succesiunii. Importanta..............7-12  1.2   Notiunea si tipurile succesiunii.................................13-18  1.3   Raportul juridic succesoral.......................................19-30  1.4 Caracterele juridice ale transmiteri succesiunii.............31-38     Capitolul II: Succesiunea legala...................................39-86  2.1 Clasele de succesori legali.........................................40-55  2.2 Dreptul statului asupra mostenirii vacante....................56-57  2.3 Capacitatea succesorala. Conditii pozitive si negative ale capacitatii succesorale.....58-65  2.4 Deschiderea succesiunii............................................66-83  2.5 Conservarea bunurilor necesare si eliberarea certificatului de mostenitor.....84-86     Incheiere........................................................................87-88  Bibliografie.....................................................................89-90  Anexa. Modele de acte de succesiune

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu