Tipologia structurilor organizatorice ale societatilor ce opereaza in mediul de afaceri european

CUPRINS
Introducere.................................................................
..................................................................3
Capitolul                  1                  -                  Structurile
organizatorice..............................................................
.........................4
      1.1.                                                       Definiţii,
concepte....................................................................
...............................4
      1.2.                     Elementele                      structurilor
organizatorice..............................................................
......5
      1.3.                  Caracteristicile                   structurilor
organizatorice..............................................................
7
      1.4. Cerinţe şi etape în proiectarea  unei  structuri  organizatorice
eficiente....................8
      1.5.     Documentele     de      formalizare      ale      structurii
organizatorice……………….……….9
      1.6.                    Clasificarea                     structurilor
organizatorice..............................................................
...10
      1.7.                            Factori                            de
influenţă...................................................................
............................15
Capitolul          2          -          Mediul          de          afaceri
european....................................................................
..............17
                                     2.1.                         Delimitări
conceptuale.................................................................
..........................17
             2.2. Componentele mediului de afaceri european……………………………………17
      2.3.  Structurile  organizatorice  ale  societăţilor  din  mediul  de
afaceri
                     european……………………………………………………………….22
Capitolul              3              -              Studiu               de
caz.........................................................................
................................28
      3.1.              Prezentarea               S.C.               Aectra
S.R.L.......................................................................
........28
      3.2.  Componentele  structurii   organizatorice   ale   S.C.   Aectra
S.R.L.............................31
Concluzii...................................................................
............................................................
Bibliografie................................................................
...........................................................
Anexe.......................................................................
...............................................................
43 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu