TRANSPORTUL, TURISMUL INTERMODAL IN ELVETIA SI POSIBILITATILE DE IMPLEMENTARE ALE ACESTUIA IN ROMANIA

CUPRINS
INTRODUCERE                                                  6
CAPITOLUL I    Transport/turism intermodal                              8
1. Definirea conceptelor                                                8
   1. Turismul intermodal                                               8
       1. Poziţia şi politicile europene în domeniul
          transportului/turismului
                   intermodal – perspective de dezvoltare
            10
       2.   Politica   Uniunii   Europene   în   domeniul    transporturilor
          10
       3.    Iniţiative     europene     în     domeniul     transporturilor
          13
   2. Turism intermodal                                                 14
       1.     Politicile     de      turism      la      nivel      European
          14
2. Îmbinarea turismului cu transportul                                  17
   1. Proiectul Capitale cu  servicii  integrate  de  transport  şi  turism
           17
CAPITOLUL  II    Elveţia şi România – Studiu comparativ
19
3.   Elveţia – Un model în transport şi turism
        19
      3.1   Despre Elveţia
19
             3.1.1    Aşezare geografică
                   19
             3.1.2     Relief
        21
             3.1.3     Reţea hidrografică
        22
             3.1.4     Clima
        23
             3.1.5      Vegetaţie
  24
             3.1.6      Populaţie şi aşezări
        24
             3.1.7      Economie
  24
             3.1.8    Organizare politică în Elveţia
        25
             3.1.9    Alte informaţii
  26
       3.2    Elveţia în cifre
  26
               3.2.1    Turismul
  26
                           3.2.1.1  Cazarea în Elveţia
              29
               3.2.2     Transportul
        34
        3.3    Politica Elveţiei în domeniul transportului
        35
        3.4    Politica Elveţiei în domeniul turismului
         36
4.    România – Land of choice?
 37
        4.1   Despre România
     37
                4.1.1   Aşezare geografică
           37
                4.1.2   Relief
     38
                4.1.3   Reţea hidrografică
           38
                4.1.4   Clima
     40
                4.1.5   Vegetaţie şi faună
           41
                            4.1.5.1 Vegetaţie
                 41
                            4.1.5.2   Faună
           42
                 4.1.6   Populaţie şi aşezări
                 43
                 4.1.7   Economie
     43
                 4.1.8   Organizare politică în Elveţia
           43
                 4.1.9   Alte informaţii
           44
       4.2    România în cifre
     44
                 4.2.1   Situaţia actuală în domenhiul transportului şi
turismului                  45
                            4.2.1.1  Transport
                 45
                                        4.2.1.1.1.   Structura reţelei de
transport public                              45
                                          4.2.1.1.2    Proiecte de
realibilitare a infrastructurii în curs de
derulare                                    50
                        4.2.2  Master Plan General de Transporturi 2007 –
2013                  57
                        4.3.3  Alte proiecte din domeniul transporturilor
                      58
                                  4.2.3.1  ITS România
                 58
                                  4.2.3.2  Nartis
                 59
                                  4.2.3.3  Saighid
                             60
                                  4.2.3.4  România Digitală
                       62
                                  4.2.3.5  Ris-Cosar
                       63
                           4.2.1.2  Turism
                  64
                                            4.2.1.2.1  Organizarea
turismului în România                   66
                                         4.2.1.2.2  Master Planul plentru
Dezvoltarea
                                                         Turismului
Naţional  2007 – 2026                                       67
                              1. Atracţiile turistice şi utilizarea
                                 potenţialului
                                 turistic al României
                                    68
                                                              4.2.1.2.2.1.1
  Atracţii naturale                            68
                                                              4.2.1.2.2.1.2
 Patrimoniu cultural şi religios                     73
                                                              4.2.1.2.2.1.3
 Alte atracţii                                 77
                          4.2.1.2.2.2. Produse turistice
               79
                                                   4.2.1.2.2.3  Cazarea
                                    90
4.2.1.2.2.3.1  Categoriile şi oferta unităţilor de cazare   90
4.2.1.2.2.3.2  Locaţia structurilor de cazare                    91
4.2.1.2.2.3.3  Caraterul sezonier al ofertei de cazare
          şi gradul de ocupare                                 93
4.2.1.2.2.3.4  Facilităţile şi serviciile turistice             94
                                                  4.2.1.2.2.4  Agenţii de
turism si tour operatorii                           94
                                                 4.2.1.2.2.5   Centre de
informare turistică                      94
                                                  4.2.1.2.2.6  Locurile de
muncă din sectorul ospitalităţii
                                                                      şi
turismului                                                             95
                             7.   Pregătirea practică instituţionalizată în
                                sectorul
                                ospitalităţii şi turismului
                                   97
                                                  4.2.1.2.2.8  Marketing
                              98
4.2.1.2.2.7.1  Performanţele şi evaluarea pieţei        98
4.2.1.2.2.7.2  Bazele de date statistice                 98
4.2.1.2.2.7.3  Segmente de piaţa şi
              profilul vizitatorilor                99
                                                   4.2.1.2.2.8  Turiştii
din România                               99
                                                   4.2.1.2.2.9
Conştientizarea tusrimului                           99
CAPITOLUL III     Comparaţie Elveţia – România
 101
   5. Comparaţie Elveţia – România
             101
      5.1  România – Analiza SWOT pe transporturi
             103
      5.2  România – Analiza SWOT pe turism
             106
CONCLUZII
         119
   6. Propuneri legate de implementarea transportului/turismului intermodal
      în România     119

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu