Vinul romanesc. Analiza pietei (S.C. XYZ S.A.)

                                   Cuprins
Introducere…………………………………………………………….… pag.   1
               Capitolul I – Prezentarea generalã a companiei
Istoria vinului românesc ……………………………...……... pag.   5
Vinurile Dobrogei …………………………………………….. pag.   7
D.O.C. Murfatlar ……………………………………………… pag.   8
Particularitãţile vinurilor de Murfatlar ………………………. pag. 12
Portofoliul de mãrci gestionate ……………………………... pag. 13
           1 Capitolul II – Analiza pieţei S.C. Murfatlar România
      1. Obiective strategice şi pe termen scurt ale companiei ….. pag. 17
      2. Mediul extern al companiei ………………………………… pag. 18
          1. Macromediul ………………………………………………. pag. 18
          2. Micromediul …………………………………..…………… pag. 20
      3. Analiza SWOT ………………………………….…………… pag. 24
          1.  Analiza interna (puncte tari ale companiei) ………………… pag. 24
          2.  Analiza externã a companiei ………………………………  pag. 26
      4. Studierea consumatorilor ……………………………..……. pag. 29
      5. Piaţa produsului …………………………………………..…. pag. 30
          1.  Piaţa potenţialã şi segmentarea pieţei produsului …….….…  pag.
             30
          2.  Studierea cererii pentru vin …………………………..……. pag. 38
          3.  Strategia de poziţionare pe piaţã a mãrcii ……………….…. pag. 41
          4. Strategia concurenţialã …………………………………... pag. 43
                 Capitolul III – Strategia de marketing-mix
      1. Politica de produs …………………………………………… pag. 51
      2. Politica de preţ ………………………………………………. pag. 57
      3. Politica de distribuţie ……………………………………...… pag. 65
      4. Politica promoţionalã …………………………..…………… pag. 70
Concluzii…………………………………………………………………. Pag. 80
Bibliografie................................................................
.........................82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu