Dezvoltarea capacitatilor creative la varsta prescolara mare. Rolul desenului

1.    ACTUALITATEA TEMEI
1.1    Problemele Conceptuale Si Factorii Care Contribuie La Dezvoltarea Creativitatii
1.2    Bazele Psiho - Pedagogice De Dezvoltare A Capacitatilor Creative
1.3    Conditiile Psiho - Pedagogice De Dezvoltare A Capacitatilor Creative La Varsta Prescolara Mare
1.4    Rolul Desenului In Dezvoltarea Capacitatilor Creative
2.    BAZA EXPERIMENTALA
2.1    Diagnosticarea Nivelului De Dezvoltare A Capacitatilor Creative A Copiilor De Varsta Prescolara Mare La Etapa Initiala
2.2    Conditiile Pedagogice De Dezvoltare A Capacitatilor Creative La Activitatea De Desen Cu Copiii De Varsta Prescolara Mare La Etapa Formativa
2.3    Determinarea Nivelului De Dezvoltare A Capacitatilor Creative La Etapa Finala
3.    CONCLUZII
4.    ANEXE
5.    BIBLIOGRAFIE