Educarea prescolarilor pentru cunoasterea mediului

1.    IMPORTANTA CUNOASTERII MEDIULUI INCONJURATOR IN GRADINITA DE COPII
2.    DEZVOLTAREA PSIHOPEDAGOGICA A COPIILOR DE VARSTA PRESCOLARA
3.    MOTIVATIA ALEGERII TEMEI
4.    OBIECTIVELE LUCRARII
5.    METODE DE CERCETARE
6.    METODA ANALIZEI PRODUSELOR ACTIVITATII
7.    ADAPTAREA METODOLOGIEI DIDACTICE LA CONTINUTURILE ACTIVITATILOR DE CUNOASTEREA MEDIULUI INCONJURATOR - PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR LUCRARII
7.1    Conversatia
7.2    Demonstratia
7.3    Exercitiul
7.4    Experimentul
7.5    Jocul Didactic
7.6    Modelarea
8.    STRATEGII DIDACTICE ADECVATE DEPRINDERILOR PRACTIC - APLICATIVE DE CUNOASTERE A MEDIULUI IN IDEEA CRISTALIZARII UNUI COMPORTAMENT POZITIV IN MEDIU
8.1    Cunoasterea Nivelului Initial De Cunostinte, Priceperi Si Deprinderi Al Prescolarilor In Mediul Inconjurator, La Inceputul Experimentului
8.2    Evaluarea Rezultatelor
9.    CONCLUZII SI PROPUNERI
10.    BIBLIOGRAFIE