Analiza Statistica dintre Oferta si Cererea Turistica din Delta Dunarii in Perioada 2000-2007

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA OFERTEI TURISTICE DIN DELTA DUNĂRII 4
1.1. Potenţialul natural şi antropic 4
1.2. Prezentarea obiectivelor turistice din zonă 9
1.2.1. Rezervaţii si Monumente ale Naturii 9
1.2.2. Vestigii Istorice 10
1.2.3. Edificii Religioase 11
1.2.4. Edificii Culturale 12
1.2.5. Obiective arheologice 13
1.2.6. Festivaluri si sărbători 13
1.3. Unităţi de cazare 14
1.4. Trasee turistice 14
1.4.1. Trasee turistice pe uscat (drumeţii): 15
1.4.2. Trasee turistice pe căi navigabile: 16
CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI AI ACTIVITĂŢII STATISTICE 18
2.1. Sistemul informaţional statistic în domeniul turismului 18
2.2. Indicatori statistici ce reflectă activitatea turistică 20
2.2.1. Indicatorii cererii turistice 21
2.2.2. Indicatorii ofertei turistice 25
2.2.3. Indicatorii relaţiei cerere – ofertă 29
CAPITOLUL 3. IMPORTANŢA TURISMULUI DIN DELTA DUNĂRII PENTRU ECONOMIA ROMÂNIEI 31
3.1. Importanţa economică a resurselor naturale 31
3.1.1. Producţia şi principalele utilizări ale resurselor naturale în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 31
3.1.2. Principalele activităţi economice cu impact semnificativ asupra ecosistemului Delta Dunării 33
3.2. Soluţii de dezvoltare a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 37
3.2.1. Administrarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 38
3.2.2. Reconstrucţie ecologică în R.B.D.D 40
CAPITOLUL 4. ANALIZA STATISTICĂ A OFERTEI ŞI CERERII ÎN TURISMUL DIN DELTA DUNĂRII ÎN PERIOADA 2000 – 2007 43
4.1 Analiza statistică în dinamică a ofertei turistice la nivelul Deltei Dunării în perioada
2000-2007 43
4.1.2. Dinamica în mărimi absolute a unităţilor de cazare turistică în perioada 2000-2007 49
4.1.3. Dinamica în mărimi relative a unităţilor de cazare turistică în perioada 2000-2006 51
4.2 Analiza statistică în dinamica a cererii turistice la nivelul Deltei Dunării în perioada 2000-2007 56
4.2.1. Dinamica sosirilor şi înnoptărilor în unităţile de primire turistică 58
4.2.2. Durata medie a sejurului turistic şi indicele de utilizare a capacităţii în funcţiune 59
CONCLUZII 60
ANEXE 63
BIBLIOGRAFIE 68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu