Studii si Cercetari Privind Posibilitatile Utilizarii unui Procedeu Performant de Prelucrare

CUPRINS
CAPITOLUL 1 Pagina
STADIUL ACTUAL AL DEPOZITARII SI VALORIFICARII
DESEURILOR URBANE IN TARA SI STRAINATATE 4
CAPITOLUL 2
CERCETAREA DIN PUNCT DE VEDERE CALITATIV SI CANTITATIV
AL DESEURILOR DIN MUNICIPIUL GALATI - GESTIONAREA 15
SI MONITORIZAREA LOR
CAPITOLUL 3
TEHNOLOGII DE VALORIFICARE SI RECICLARE A 28
DESEURILOR
CAPITOLUL 4
CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA UNUI PROCEDEU 42
PERFORMANT DE RECICLARE A DESEURILOR DIN
MUNICIPIUL GALATI
CAPITOLUL 5
OPTIMIZAREA PROCESULUI DE PRELUCRARE SI 60
VALORIFICARE A DESEURILOR URBANE
CAPITOLUL 6
NORME DE TEHNICA A SECURITATII MUNCII 70
CAPITOLUL 7
STUDIUL IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURATOR 74
BIBLIOGRAFIE 77

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu