Studiu Privind Gradul de Satisfactie Oferit Clientilor de Produsele SC Modin SA

1. Cercetarea statistică – instrument de cunoaştere şi conducere a activităţii comerciale 3
2. Definirea temei de cercetare 4
3. Precizarea obiectivelor cercetării 7
4. Stabilirea ipotezelor şi variabilelor conceptuale şi operaţionale 8
5. Delimitarea colectivităţii cercetate şi a unităţii de cercetare 10
6. Dimensionarea eşantionului şi stabilirea metodei de eşantionare 13
7. Identificarea coordonatelor spaţiale, temporale şi modale ale cercetării 15
8. Elaborarea chestionarului 17
9. Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor 20
10. Prelucrarea datelor, analiza şi interpretarea rezultatelor 23
11. Concluziile studiului şi propuneri în vederea creşterii nivelului vânzărilor 55
ANEXA 1 59
ANEXA 2 63
ANEXA 3 66
ANEXA 4 69
ANEXA 5 71
BIBLIOGRAFIE 72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu