Analiza Statistica a Industriei Alimentare

Declarație pe proprie răspundere.
Rezumat.
Introducere.
Capitol I. Definirea si evaluarea sistemului agricol, in particular sectorul industrial de prelucrare a produselor agricole. 1. Efectivul intreprinderilor agricole
1.1. Intreprinderi principale din industria prelucratoare a produselor agricole
1.2. Indicatorii principali ai valorii productiei agricole totale.
1.3. Consumul, importul si expotul de producței agricolă
1.4. Reprezentarea in plan teritorial a intreprinderilor prelucratoare a produselor agricole
1.5. Evolutia in timp a producției intreprinderilor prelucrătoare a produselor agricole
1.6. Consumul intern , importul si exportul a productiei totale prelucrate.
Capitolul II. Calculul economic și analiza beneficiului obținut prin prelucrarea deplină, pină la produs finit, a fructelor la G.Ț. ”Aghenie Mihail”.
1.7. Capacitatea de producţie, volumele de producţie.
1.8. Planul financiar.
1.9. Eficienţa activităţii întreprinderii.
Capitolul III. Rezultatele cercetarii.
Bibliografie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu