Evidentierea Speciei Listeria Monocytogenes in unele Produse Alimentare

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. Genul Listeria. Specia Listeria monocytogenes 7
1.1.Genul Listeria, specia Listeria monocytogenes 7
1.2.Taxonomie 8
1.3.Morfologie 11
1.4.Conditii de cultivare si caractere culturale 12
1.5.Proprietati biochimice 15
1.6.Structura antigenica 17
1.7.Ecologie 19
1.8.Patogenitate 21
CAPITOLUL 2. Listerioza umana de origine alimentara 31
2.1.Epidemii majore de listerioza umana de origine alimentara 31
2.2.Cazuri sporadice de listerioza umana de origine alimentara 37
CAPITOLUL 3. Metode de izolare, identificare si determinare cantitativa a speciei Listeria monocytogenes în produsele alimentare de origine animala 40
3.1.Metode bacteriologice 40
3.1.1. Procedeul FDA 41
3.1.2. Procedeul USDA-FSIS 42
3.1.3. Procedeul USDA-NGFIS 43
3.1.4. Metodologia de izolare utilizata în tara noastra.. 44
3.1.5. Detectarea celulelor bacteriene Listeria afectate de diferiti factori stresanti la un nivel subletal 46
3.2.Metode biochimice 50
3.3.Metode imunochimice 51
3.4.Metode imunofizice 52
3.4.1. Testul Imuno-Latex 52
3.4.2. Flow-citometria 54
3.4.3. Imunocaptarea 54
3.5.Metode fizice 56
3.5.1. Impedansmetria 56
3.6.Metode de biologie moleculara 56
3.6.1. Hibridarea cu sonde nucleare 56
CAPITOLUL 4. Incidenta speciei Listeria monocytogenes în UNELE PRODUSE ALIMENTARE 58
CONCLUZII 69
RECOMANDARI 70
BIBLIOGRAFIE 72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu