Aplicarea Sistemului HACCP intr-o Unitate de Abatorizare a Puilor

Introducere
PARTEA I -STUDIU BIBLIOGRAFIC
- CAPITOLUL I : GENERALITĂŢI LEGATE DE CONSUM,VALOARE
NUTRITIVĂ-ELEMENT DE BAZĂ ÎN ALIMENTAŢIA POPULAŢIEI
- CAPITOLUL II : SCOPUL ŞI IMPORTANŢA STUDIULUI
2.1 CARNEA-UN ALIMENT IDEAL PENTRU TOATE VÂRSTELE
2.2 COMPOZIŢIE ŞI VALOARE NUTRITIVĂ
2.3 STRUCTURA ŞI COMPOZIŢIA CHIMICĂ A CĂRNII DE PASĂRE
2.4 CONTROLUL ŞI CALITATEA CÂRMI DE PASĂRE
- CAPITOLUL III: SISTEMUL HACCP-PRINCIPII ŞI ETAPE DE
APLICARE
3.1 PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE HACCP
3.2 ETAPELE DE APLICARE ALE SISTEMULUI HACCP
PARTEA a II-a : CERCETĂRI PERSONALE
- CAPITOLUL IV: LOCUL DESFĂŞURĂRII STUDIULUI
4.1 PREZENTAREA UNITĂŢII AGRONURISCO Impex SRL (fosta Avicola Mihăileşti)
4.2 ELEMENTE DE TEHNOLOGIE ŞI CONTROL SANITAR VETERINAR ÎN ABATORIZAREA PĂSĂRILOR
4.3 LABORATORUL PROPRIU PENTRU EFECTUAREA EXAMENELOR ŞI ANALIZELOR ORGANOLEPTICE,FIZICO-CHIMICE ŞI MICROBIOLOGICE
4.4 FLUXUL TEHNOLOGIC DE ABATORIZARE
4.4.1 ASOMAREA PĂSĂRILOR
4.4.2 SÂNGERAREA PĂSĂRILOR
4.4.3 OPĂRIREA PĂSĂRILOR.
4.4.4 DEPLUMAREA PĂSĂRILOR.
4.4.5 SMULGEREA CAPETELOR
4.4.6 SPĂLAREA
4.4.7 DETAŞAREA PICIOARELOR.
4.4.8 DESPRINDEREA PICIOARELOR DIN CONVEIER
4.4.9 CURĂŢAREA CONVEIERULUI
4.4.10 PRELUCRAREA FINALĂ
4.4.11 CONGELAREA
4.4.12 REFRIGERAREA
4.4.13 MARCAREA
- CAPITOLUL V :REZULTATE SI DISCUŢII
5.1 CONTROLUL SANITAR-VETERINAR AL PĂSĂRILOR DESTINATE TĂIERII
5.2 PREGĂTIREA PENTRU TĂIERE ŞI EXAMENUL SANITAR-VETERINAR ÎNAINTE DE TĂIERE
5.3 CONTROLUL STĂRII DE IGIENĂ PE FLUXUL TEHNOLOGIC
- CAPITOLUL VI: IMPLEMENTAREA SISTEMULUI HACCP
6.1 STUDIUL HACCP PENTRU CARNEA DE PASĂRE
6.1.1 DOCUMENTAŢIA STUDIULUI HACCP
6.1.2 PLAN ACŢIUNI CORECTIVE
6.1.3 CLASIFICAREA RISCURILOR
6.1.4 PLAN DE MĂSURI PRIVIND DEPĂŞIREA TEMPERATURII IN CARCASĂ DUPĂ PROCESUL DE REFRIGERARE
6.1.5 PROCEDURA DE MĂSURARE A TEMPERATURH IN CARNEA DE PASĂRE REFRIGERATĂ
6.1.6 PROCEDURA DE CORECTARE A RĂCIRII CARCASELOR DE PASĂRE
CÂND TEMPERATURA DEPĂŞEŞTE +4°C
6.2 MĂSURI DE BIOSECURITATE ADOPTATE IN UNITATEA AGRONURISCO Impex SRL (fosta Avicola Mihăileşti)
6.3 METODE MICROBIOLOGICE DE APRECIERE A SALUBRITĂŢII CĂRNII LA S.C. Avicola Mihăileşti S.R.L.
6.4 EXAMENE SI ANALIZE DE LABORATOR ÎN CONTROLUL CALITĂŢII CARCASELOR DE PASĂRE
6.4.1 EXAMENE DE LABORATOR PENTRU DETERMINĂRI
MICROBIOLOGICE
6.4.2 EXAMENE DE LABORATOR PENTRU DETERMINĂRI FIZICO-
CHIMICE
6.5 STUDIUL PROPRIU-ZIS IN CADRUL UNITĂŢII AVICOLA AGRONURISCO Impex SRL (fosta Avicola Mihăileşti)
6.6 REZULTATELE EXAMENELOR EFECTUATE IN CADRUL UNITĂŢII
- CAPITOLUL VII: CONCLUZII SI RECOMANDĂRI
7.1 CONCLUZII
7.2 RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu