Modelarea Econometrica a Comportamentului Consumatorului

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I
MODELAREA ECONOMETRICĂ ŞI TESTAREA IPOTEZELOR
1.1 Introducere în econometrie 5
1.2 Noţiuni şi concepte fundamentale ale econometriei 6
1.3 Testarea ipotezelor statistice 11
1.3.1. Concepte şi erori în testarea ipotezelor statistice 11
1.3.2 Testarea ipotezei privind media populaţiei generale pentru eşantioane de volum mare 14
1.3.3.Testarea ipotezei privind diferenţa dintre două medii pentru eşantioane de volum mare 15
1.3.4.Testarea ipotezei privind media populaţiei generale pentru eşantioane de volum redus 16
1.3.5.Testarea ipotezei privind proporţia populaţiei pentru eşantioane mari 17
1.3.6. Testarea ipotezei privind diferenţa dintre două medii pentru eşantioane de volum redus 18
1.3.7. Testarea ipotezei privind dispersia unei populaţii 19
1.3.8.Testarea ipotezei privind raportul dintre două dispersii 20
CAPITOLUL II
MODELAREA ECONOMETRICĂ PENTRU CONSUMUL DE CAFEA ÎN CRAIOVA
2.1 Formularea ipotezelor şi obiectivelor cercetării 22
2.2 Consideraţii privind eşantionarea 23
2.3 Analiza şi interpretarea datelor primare şi secundare 26
2.3.1 Statistica întrebărilor relevante 26
2.3.2 Estimarea parametrilor populaţiei pentru două variabile importante ale cercetării 30
2.3.3 Testarea ipotezelor statistice ale cercetării cu diferite metode 31
2.3.4 Testul pentru medii 32
2.3.5 Testarea diferenţelor dintre medii şi a diferenţelor dintre procente 33
2.3.6 Analiza legăturii dintre două variabile 36
2.3.7 Analiza asocierii dintre variabile 42
2.3.8 Analiza multivariabilă 44
CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE 48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu