CONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR IN TRAFIC INTERNATIONAL

CUPRINS INTRODUCERE
A. Scurt istoric.Privire generală asupra activităţii de transport……………………..3
B. Importanţa transporturilor pentru economia României…………………………..5
C. Necesitatea reglementării juridice a transporturilor……………………………...6

CAPITOLUL I NOŢIUNEA ,DEFINIŢIA ŞI FORMA CONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL

1. Noţiunea , definiţia şi obiectul contractului de transport feroviar în trafic internaţional………………………………………7
1.1. Noţiunea şi definiţia contractului de transport feroviar internaţional………………………………………………..7
1.2. Obiectul contractului de transport feroviar în traffic internaţional……………..10
2. Părţile contractului de transport feroviar de mărfuri în trafic internaţional .Poziţia destinatarului în contractul de transport………………….11
2.1. Părţile contractului de transport feroviar de mărfuri în trafic internaţional …………………………………………………………………….11
2.2. Poziţia destinatarului in contractul de transport feroviar de mărfuri în trafic internaţional……………………………………………….12
3. Încheierea contractului de transport feroviar de mărfuri in trafic internaţional…………………………………………………...13
3.1. Încheierea contractului de transport feroviar în trafic internaţional direct cu cărăuşul…………………………………………………13
3.2. Încheierea contractului prin Casa de Expediţii…………………………………15
4. Forma contractului de transport feroviar în traffic internaţional……………….15

CAPITOLUL II EFECTELE CONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL

1. Drepturile şi obligaţiile expeditorului………………………………………….18
2. Drepturile şi obligaţiile cărăuşului……………………………………………..19
3. Drepturile şi obligaţiile destinatarului………………………………………….21

CAPITOLUL III MODIFICAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR INTERNAŢIONAL

1. Modificarea contractului de transport feroviar de către expeditor…………….23
2. Modificarea contractului de transport feroviar de către destinatar…………….24

CAPITOLUL IV EXECUTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT FEROVIAR ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL

1. Obligaţiile părţilor privind executarea transportului………………………….26
1.1. Predarea mărfii către calea ferată şi primirea mărfii de către calea ferată…………………………………………26
1.2. Încărcarea şi descărcarea mărfurilor…………………………………………27
1.3. Obligaţiile căii ferate în vederea executării transportului……………………28
1.4. Avizarea destinatarului……………………………………………………....28
1.5. Însoţirea expediţiei……………………………………………………….......29
2. Termenele de executare……………………………………………………....29
3. Tariful şi taxele de transport………………………………………………….31
4. Împiedicări la executarea transportului………………………………………33

CAPITOLUL V ELIBERAREA MĂRFII

1. Eliberarea mărfii la destinaţie……………………………………………......35
2. Obligaţia de recântărire a mărfurilor…………………………………………35
3. Împiedicări la eliberarea mărfii………………………………………………37

CAPITOLUL VI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR ÎN CONTRACTUL DE TRANSPORT FEROVIAR ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL

1. Răspunderea expeditorului……………………………………………………38
2. Răspunderea căii ferate în cadrul executării contractului de transport feroviar……………………………………………..39
2.1. Principiile răspunderii cărăuşului……………………………………………..39
2.2. Răspunderea căii ferate pentru pierderea totala sau parţială a mărfii…………………………………………………….41
2.3. Răspunderea căii ferate pentru avarierea mărfii………………………………46
2.4. Răspunderea căii ferate pentru nerespectarea termenului de executare a contractului de transport………………………………………47
2.5. Exonerarea de răspundere a căii ferate………………………………………..49
2.6. Prescripţia dreptului la acţiune împotriva căii ferate………………………….50
3. Răspunderea destinatarului……………………………………………………51

ÎNCHEIERE…………………………………………………………………………53

ANEXA 1 – Principalele date din istoria căilor ferate române………………………55

ANEXA 2 – Date importante în istoria transporturilor internaţionale şi alte informaţii………………………………………..59

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu