Aspecte generale privind conditiile de vegetatie si tehnico - economice ale padurilor

1.    SITUATIA TERITORIAL ADMINISTRATIVA SI AMENAJISTICA
1.1    Constituirea Unitatilor De Gospodsarire
1.2    Localizarea Studiului
1.3    Situatia Administrativa
1.4    Descrierea Parcelara
2.    STUDIUL CONDITIILOR STATIONALE
2.1    Conditii Geologice, Geomorfologice Si Hidrografice
2.1.1    Geomorfologie
2.1.2    Influenta Parametrilor Geomorfologici Asupra Astatiunii Si A Vegetatiei Forestiere
2.1.3    Geologie
2.1.4    Hidrologie
2.2    Conditii Climatice
2.2.1    Incadrarea Climatica A Zonei Studiate
2.2.2    Regimul Termic
2.2.3    Regimul Pluviometric
2.2.4    Evapotranspiratia Potentiala
2.2.5    Regimul Eolian
2.2.6    Realizarea Sintezei Climatice
2.2.7    Influenta Regimului Climatic Asupra Vegetatiei Forestiere
2.3    Conditii Edafice
2.3.1    Repartitia Unitatii De Gospodarire Pe Tipuri De Sol
2.3.2    Descrierea Principalelor Tipuri De Sol
2.3.3    Influenta Conditiilor Edafice Asupra Dezvoltari Vegetatiei Forestiere
2.4    Conditii Stationale
2.4.1    Definirea Etajului Fitoclimatic Pentru Zona Studiata
2.4.2    Evidenta Tipului De Statiune Din Zona Studiata
2.4.3    Descrierea Principalelor Tipuri De Statiuni
3.    STUDIUL VEGETATIEI FORESTIERE
3.1    Zonarea Si Caracterizarea Vegetatiei Forestiere
3.2    Analiza Si Cartarea Tipologica A Padurilor
3.2.1    Evidentierea Tipurilor De Padure Din Zona Studiata
3.2.2    Descrierea Principalelor Tipuri De Padure Din Zona Studiata
3.2.2.1    Bradeto - Faget Normal Cu Flora De Mull
3.2.2.2    Amestec Normal De Rasinoase Si Fag Cu Flora De Mull
3.3    Caracterizarea Structurala A Arboretelor
3.3.1    Structura Orizontala A Arboretelor
3.3.2    Structura Vertivala A Arboretelor
3.4    Caracterizarea Calitativa A Arboretelor
3.4.1    Structura Arboretelor Functie De Varsta
3.4.2    Structura Arboretelor Pe Clase De Productie
3.4.3    Structura Arboretelor Pe Etape Si Clase De Dezvoltare
3.4.4    Starea Fitosanitara A Padurii
4.    STUDIUL CONDITIILOR TEHNICO - ECONOMICE
4.1    Zonarea Functionala A Padurilor
4.2    Analiza Bazelor Organizatorice Amenajistice
4.3    Analiza Retelei Instalatiilor De Transport
5.    PROIECTAREA LUCRARILOR DE INGRIJIRE SI CONDUCERE ALE ARBORETELOR
5.1    Planificarea Lucrarilor De Ingrijire Si Conducere Ale Arboretelor
5.1.1    Principii De Baza In Ingrijirea Si Conducerea Arboretelor
5.1.2    Elaborarea Planului Decenal Pentru Lucrarile De Ingrijire Si Conducere Ale Arboretelor
5.1.3    Memoriu Justificativ Al Planului Decenal Pentru Lucrarile De Ingrijire Si Conducere Ale Arboretelor
5.1.4    Calculul Posibilitatii Probabile De Produse Secundare
5.2    Tehnologia De Aplicare A Lucrarilor De Ingrijire
5.2.1    Alegerea Arboretelor De Parcurs Cu Lucrari Silvotehnice
5.2.2    Tehnologia De Aplicare A Rariturilor
5.2.3    Tehnologia De Aplicare A Curatirilor
6.    PLANIFICAREA LUCRARILOR DE REGENERARE
6.1    Alegerea Regimului Si Tratamentelor
6.2    Planificarea Lucrarilor De Regenerare
6.2.1    Elaborarea Planului Decenal De Aplicare A Lucrarilor De Regenerare
6.3    Tehnologia De Aplicare A Tratamentelor
6.3.1    Amplasarea Masei Lemnoase
6.3.2    Restrictii Silviculturale In Adoptarea Tehnologiilor De Exploatare
7.    EVALUAREA SI EFICIENTA LUCRARILOR PROIECTATE
7.1    Antemasuratoarea Lucrarilor Anuale De Executat
7.2    Devizul Lucrarilor
7.3    Masuri Tehnico - Organizatorice
7.4    Piese Desenate
8.    CONCLUZII
9.    BIBLIOGRAFIE