Senzori Optici

1 Introducere 3
2 Principiul constructiv al senzorului de tensiune 5
3 Clasificarea senzorilor cu fibre optice 8
4 Senzori cu modulatie in faza 9
5 Realizarea senzorului de curent cu fibre optice 12
6 Senzor cu fibre optice cu modularea amplitudinii si autocompensare 13
7 Interferometre 14
8. Aplicatii practice ale interferometrelor 17
9 Fenomene fizice întâlnite la senzorii cu fibre optice 19
10 Modele de dispozitive noi 22
10.1 Fotorezistori 22
10.2 Celula fotovoltaica 25
10.3 Celula solara 26
10.4 Fotodioda 27
10.5 Fototranzistorul 29
10.6 Optocuploare 30
11 Concluzie 32
Bibliografie 33