Studiu privind afectarea calitatii mediului de catre deseurile urbane solide

1.    INTRODUCERE
2.    CLUJ-NAPOCA. ANALIZA CADRULUI NATURAL
3.    GENERALITATI PRIVIND DESEURILE URBANE SOLIDE
3.1    Definitii Ale Deseurilor Urbane Solide
3.2    Tipologia Deseurilor Urbane Solide
3.3    Colectare - Transport - Depozitare
3.3.1    Colectarea
3.3.1.1    Tehnici Si Metode De Colectare
3.3.1.2    Recipientii De Gunoaie
3.3.1.3    Spatiul De Stocare
3.3.1.4    Colectarea Preselectata
3.3.2    Transportul
3.3.2.1    Specificul Transportului In Mediul Urban
3.3.2.2    Tehnici Si Metode De Transport
3.3.3    Depozitarea
3.4    Metode De Colectare, Transport Si Dispunere Finala A Deseurilor Urbane Solide
3.4.1    Incinerarea
3.4.2    Compostarea
4.    ASPECTE ALE GESTIONARII DESEURILOR URBANE SOLIDE IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
4.1    Activitati Desfasurate De Catre Societatile De Salubritate
4.2    Compozitia Deseurilor Urbane Solide Colectate De Catre Unitatile De Salubritate In Anul 1997 Din Municipiul Cluj-napoca
4.3    Analiza Starii Actuale A Rampei De Depozitare De La Pata Rat
4.3.1    Starea Actuala Depozitului De Deseuri Pata-rat
4.3.2    Compozitia Deseurilor Menajere Acumulate La Pata-rat
4.3.3    Depozite Neoficiale De Deseuri
5.    MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR
5.1    Gestionarea Integrata A Deseurilor Urbane Solide
5.1.1    Gestionarea Pe Categorii A Deseurilor
5.1.2    Principalele Obiective
5.1.3    Importanta Gestionarii Integrate Pentru Comunitatea Umana
5.2    Posibilitati De Organizare A Unor Sisteme De Management Al Deseurilor
5.2.1    Ciclul Vietii Materialului
5.2.2    Ierarhia Managementului Deseurilor (oecd, 1995)
5.3    Strategia Protectiei Mediului (1994) Privitoare La Managementul Deseurilor
5.3.1    Principii Care Stau La Baza Strategiei Comunitatii Europene Privind Deseurile
5.3.2    Strategii Referitoare La Managementul Deseurilor Menajere Si Industriale
5.3.3    Masuri In Vederea Realizarii Obiectivelor Pe Termen Scurt Si Mediu Ale Strategiei De Protectie Si Gestiune A Mediului
5.3.4    Linii Directoare In Managementul Deseurilor Din Europa
5.4    Rampe Ecologice De Depozitare A Deseurilor
5.4.1    Amenajarea Si Exploatarea Rampelor De Deseuri Urbane Solide
5.4.1.1    Stabilirea Amplasamentelor
5.4.1.2    Gropile Protejate Ecologic
5.4.1.3    Platforme De Depozitare A Deseurilor Industriale
5.4.2    Aspecte Economice Ale Diferitelor Variante De Gestionare A Deseurilor
6.    LEGISLATIA IN DOMENIUL DESEURILOR URBANE SOLIDE
6.1    Legislatii In Domeniul Deseurilor Urbane Solide
6.1.1    Prevederi Legale In Domeniul Protectiei Mediului Si A Administrarii Deseurilor
6.1.2    Acte Legislative Cu Privire La Gestionarea Deseurilor Solide
6.1.3    Studiu Comparativ Uniunea Europeana - Romania
6.2    Regimul Juridic Al Deseurilor Urbane Solide
6.3    Reglementari Internationale
7.    PROPUNERI DE GESTIONARE SI DEZVOLTARE DURABILA
7.1    Reciclarea Si Recuperarea Deseurilor Urbane Solide
7.2    Minimizare
8.    CONCLUZII
8.1    Colectare - Transport - Depozitare
8.2    Disfunctionalitati Majore Existente In Gestiunea Deseurilor
8.3    Masuri Pentru Imbunatatirea Gestionarii Deseurilor
8.4    Efecte Si Consecinte Induse De Catre Deseurilor Urbane Solide Asupra Factorilor De Mediu
9.    BIBLIOGRAFIE