Studiu privind prezentarea activitatii unui judet romanesc

1.    PREZENTAREA GENERALA A ACTIVITATII JUDETULUI BUZAU
1.1    Cadrul Natural Si Dezvoltarea Socio - Economica
1.1.1    Resurse Naturale Neregenerabile
1.1.2    Resurse Naturale Regenerabile
1.2    Elemente Privind Starea Economica Actuala A Judetului Buzau
1.3    Agricultura
1.4    Productia Vegetala
1.5    Industria
1.6    Industria Mica
1.7    Disfunctionalitati - Probleme Si Prioritati
2.    LEGISLATIE
2.1    Scurt Istoric Al Legilor In Domeniul Apei
2.2    Evolutia Reglementarilor Juridice Privind Protectia Si Gospodarirea Apelor
2.3    Regimul Juridic General Actual Al Apelor
2.4    Regimul De Protectie Si Utilizare Durabila A Apelor
2.4.1    Clasificarea Apelor Supuse Ocrotirii
2.4.2    Reguli De Protectie A Mediului Acvatic
2.4.3    Avize, Notificari, Autorizatii
2.5    Raspunderea Contraventionala Privind Regimul De Protectie A Apelor
2.6    Dezvoltarea Si Gospodarirea Durabila A Resurselor De Apa
2.6.1    Asigurarea Alimentarii Continue Cu Apa A Folosintelor Si, In Special A Populatiei
2.6.2    Imbunatatirea Calitatii Resurselor De Apa
2.6.3    Reconstructia Ecologica A Raurilor
2.6.4    Reducerea Riscului Producerii Unor Inundatii
2.6.5    Crearea Comitetelor De Bazin - Prin Implicarea Tuturor Actorilor Din Domeniul Apelor:statul, Comunitatile Locale, Utilizatorii Si Gospodarii De Apa
3.    PREZENTAREA RESURSELOR DE APA
3.1    Resurse De Apa De Suprafata
3.1.1    Resursele De Apa Ale Raurilor
3.1.1.1    Debite Maxime
3.1.1.2    Debite Solide
3.1.2    Resursele De Apa Ale Lacurilor Naturale
3.2    Resurse De Apa Subterana
4.    ACTIVITATEA DE GOSPODARIRE CANTITATIVA SI CALITATIVA
4.1    M0nit0ringul Cantitativ Si Calitativ Al Apelor
4.2    Activitatea De Indrumare Si Analiza La Folosinte
4.3    Elaborarea Sintezelor De Gospodarire A Apelor (calitatea Acestora Si Respectarea Termenelor Impuse) - Constituirea Bancii De Date De Gospodarire Cantitativa Si Calitativa A Apelor - Informatizarea Activitatilor - Dotarea Cu Aparatura
4.4    Volumul Resursei De Apa Utilizabile Potrivit Gradului De Amenajare
4.5    Caracterizarea Calitativa A Resurselor De Apa De Suprafata Si Subterane - Categorii De Calitate Corespunzatoare Lungimii Cursurilor De Apa Urmarite Si Lacurilor
4.5.1    Subbazinul Hidrografic Buzau - Stadiul Cautatii Globale A Apelor Curgatoare De Suprafata
4.5.1.1    Controale De Fond
4.5.1.2    Controalele Tematice
4.5.1.3    Analiza Sesizarilor Si Reclamatiilor Facute De Persoane Fizice/juridice In Legatura Cu Domeniul Gospodaririi Apelor
4.5.1.4    Instituirea Regimului De Supraveghere Speciala
4.5.1.5    Lucrari De Sinteza
4.5.1.6    Raportari
4.5.1.7    Probleme In Cadrul Derularii Activitatii
5.    DEZVOLTAREA FOLOSINTELOR DE APA
5.1    Alimentarile Cu Apa Potabila Si Industriala
5.1.1    Alimentarile Cu Apa Potabila
5.1.2    Aiimentarile Cu Apa Industriala
5.2    Amenajarile Pentru Irigatii
5.3    Zootehnia
5.4    Piscicultura
5.5    Amenajarile Hidroenergetice
6.    PERSPECTIVA DE SCURTA DURATA. OBIECTIVE
6.1    Lucrari Pentru Asigurarea Cerintelor De Apa
6.1.1    Continuari De Lucrari In Curs De Executie
6.1.2    Terminari De Lucrari La Obiectivele Executate In Anii Anteriori
6.1.3    Lucrari Noi Propuse
6.1.4    Lucrari La Sisteme De Alimentare Cu Apa In Mediul Rural (3 Localitati) In Judetul Calarasi
6.1.5    Captari De Apa Subterana
6.1.5.1    Lucrari Pentru Protectia Calitatii Apelor
6.1.5.2    Lucrari De Aparare Impotriva Inundatiilor
6.1.5.3    Lucrari Pentru Corectarea Formatiunilor Torentiale. Impaduriri
6.1.5.4    Lucrari Pentru Combaterea Eroziunilor De Sol
6.1.5.5    Lucrari Pentru Inlaturarea Excesului De Umiditate
6.1.5.6    Lucrari Pentru Valorificarea Potentialului Hidroenergetic
6.1.6    Perspectiva De Medie Durata. Obiective
6.1.6.1    Lucrari Pentru Asigurarea Cerintelor De Apa
6.1.6.2    Lucrari Pentru Protectia Calitatii Apelor
6.1.6.3    Lucrari De Aparare Impotriva Inundatiilor
6.1.6.4    Lucrari Pentru Corectarea Formatiunilor Torentiale. Impaduriri
6.1.6.5    Lucrari Pentru Combaterea Eroziunilor De Sol
6.1.6.6    Lucrari Pentru Valorificarea Potentialului Hidroenergetic
6.1.7    Perspectiva De Lunga Durata
6.1.7.1    Lucrari Pentru Asigurarea Cerintelor De Apa
6.1.7.2    Lucrari Pentru Protectia Calitatii Apelor
6.1.7.3    Lucrari De Aparare Impotriva Inundatiilor
6.1.7.4    Lucrari Pentru Corectarea Formatiunilor Torentiale. Impaduriri
6.1.7.5    Lucrari Pentru Combaterea Eroziunilor De Sol
6.1.7.6    Lucrari Pentru Valorificarea Potentialului Hidroenergetic
7.    BIBLIOGRAFIE