Caracterizarea fizico - chimica a pedologiei


1.    INTRODUCERE
2.    CADRU NATURAL
2.1    Relieful
2.2    Geologie - Litologie
2.3    Hidrografia Si Hidrologia
2.4    Clima
2.5    Vegetatia Si Folosinta Terenului
2.6    Influenta Antropica
3.    CARACTERIZAREA FIZICO - CHIMICA A INVELISULUI DE SOL
3.1    Consideratii Generale
3.2    Procesele Pedogenetice
3.3    Caracterizarea Invelisului De Sol
3.4    Caracteristici Fizice Chimice
4.    GRUPAREA TERENURILOR IN CLASE DE PRETABILITATE LA ARABIL