Implicarea autoritatilor locale in protejarea mediului inconjurator

1.    CONCEPTUL DE "DREPTUL MEDIULUI" SI PRINCIPIILE GENERALE ALE ACESTUIA
1.1    Conceptul De "Dreptul Mediului" In Legislatia Romaneasca Si Internationala
1.2    Principiile De La Rio De Janeiro Din Declaratia De La Rio Privind Mediul Si Dezvoltarea Durabila
1.3    Principiile Si Normele Specifice Dreptului International Al Mediului
1.3.1    Suveranitatea Statelor Si Protectia Mediului
1.3.2    Principiul Cooperarii Internationale In Solutionarea Problemelor Conservarii Mediului
1.3.3    Obligatia Statelor De A Conserva Si De Proteja Mediul Si Resursele Sale Naturale
1.3.4    Obligatia De Supraveghere A Starii Mediului
1.3.5    Indatorirea De Asistenta Ecologica
1.3.6    Dreptul La Un Mediu Sanatos Ca Principiu General Al Dreptului Comunitar
1.4    Principii Care Se Regasesc In Legislatia Internationala Si In Cea Romaneasca In Domeniul Mediului
1.4.1    Principul "Poluatorul Plateste"
1.4.2    Principiul Prevenirii Degradarii Mediului
1.4.3    Principiul Precautiei
1.4.4    Principiul Dezvoltarii Durabile
1.4.5    Principiul Corectarii Cu Prioritate La Sursa A Poluarii Mediului
2.    INSTITUTII CENTRALE CU ATRIBUTII IN PROTEJAREA MEDIULUI
2.1    Ministerul Mediului Si Gospodaririi Apelor
2.2    Organisme Interministeriale Avand Raspunderi In Domeniu
2.3    Autoritatile Locale Si Rolul Lor Juridic In Infaptuirea Politicii Ecologice
3.    STUDIUL DE CAZ - ROLUL PRIMARULUI PENTRU A ASIGURA PROTECTIA MEDIULUI IN CAZ DE INUNDATII