Tehnici de amenajari de plantatii viticole in subbazidenele hidrografice

1.    MEMORIU DESCRIPTIV
1.1    Date Generale Si De Program
1.1.1    Denumirea Obiectului De Amenajat
1.1.2    Amplasarea Geografica A Zonei De Proiectare
1.2    Necesitatea Si Oportunitatea Amenajarii
2.    CONDITIILE NATURALE
2.1    Studiul Climatic
2.2    Studiul Geomorfologic
2.3    Studiul Hidrologic
2.4    Studiul Hidrografic, Hidrogeologic Si Geotehnic
2.5    Studiul Pedologic
2.6    Vegetatia
2.7    Studiul Proceselor De Degradare A Terenulu1. Determinarea Pierderii De Sol Actuale Totale
2.8    Structura Actuala A Folosintelor
3.    MEMORIU JUSTIFICATIV
3.1    Schema Generala De Amenajare
3.1.1    Variante De Scheme Analizate
3.1.2    Incadrarea In Schema Generala De Amenajare
3.1.3    Asigurarea De Calcul
3.2    Propuneri De Lucrari
3.2.1    Organizarea Teritoriului
3.2.2    Terasarea Versantilor
3.2.3    Reteaua De Circulatie
3.2.4    Dirijare Scurgerilor Pe Versanti
3.2.5    Modelari - Nivelari
3.2.6    Amenajarea In Terase
3.3    Amenajarea Terenurilor Afectate De Alunecari
3.4    Amenajarea Lucrarilor De C. E. S Existente
4.    NOTE DE CALCUL
4.1    Dimensionarea Teraselor
4.2    Dimensionarea Retelei De Circulatie
4.3    Dimensionarea Hidraulica A Canalelor Marginale
4.4    Dimensionarea Podetelor
4.5    Dimensionarea Hidraulica A Debuseului 8, Tronson C
4.6    Dimensionarea Hidraulica A Debuseului 8, Tronson A
4.7    Note De Calcul Privind Amenajarea Lucrarilor De C. E. S Si Amenajarea In Terase A Versantilor
5.    TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A TERASELOR TREPTE CU AJUTORUL BULDOZERULUI S1300 - S1500
6.    PIESE DESENATE
6.1    Schita De Ansamblu
6.2    Plan De Situatie Cu Folosinte Actuale
6.3    Cartograma Pantelor S. O. R
6.4    Harta Pedologica Cu Unitatile De Sol
6.5    Cartograma Eroziunii In Suprafata Inainte De Restructurare
6.6    Plan De Situatie Cu Propuneri De Lucrari
6.7    Profil Transversal Nr - 1
6.8    Profil Transversal Nr - 1 Bis
6.9    Profil Transversal Nr - 2
6.10    Profil Transversal Nr - 3
6.11    Profil Litologic Longitudinal
6.12    Profil Transversal Prin Debuseul Nr - 8, Tronson C
6.13    Detalii De Racordare: La Debusee La Drum La Terase
6.14    Tipuri De Terase
6.15    Sectiuni Transversale Prin Debusee Reprofilate Inierbate
6.16    Sectiuni Transversale Prin Dren Colector Si Dren Absorbant
7.    BIBLIOGRAFIE