Algoflora Paraului Nicolina

Cuprins
Introducere 
1. Istoricul cercetărilor algologice 
2. Biologia algelor din apele dulci 
3 Caracterizarea fizico-gografică a ecosistemului 
III.1. Aşezare, limite, geografie 
III.2. Relieful 
III.3. Solul 
III.4. Climă.Temperaturi. Precipitaţii. 
III.5. Reţeaua hidrografică
III.6. Hidrogeologie
III.7. Caracterizarea hidrochimică a pârâului Nicolina 
III.8. Vegetaţia albiei pârâului Nicolina 
4. Factorii care determină caracteristicile fizico-chimice ale apei pârâului Nicolina 
IV.1. Influenţa factorilor naturali 
IV.2. Influenţa factorilor socio-economici 
5. Metode şi tehnici utilizate în cercetarea apelor
6. Analiza florei algale din pârâul Nicolina, judeţul Iaşi 
VI.1 Conspectul algelor 
VI.2 Analiza florei algale 
VI.3 Structura şi organizarea comunităţilor de alge inventariate 
VI.3.1 Aspecte calitative ale spectrului saprobiologic 
VI.3.2. Structura comunităţilor algale epifite pe unele macrofite acvatice şi plante plaustre, precum şi pe unele materiale submerse. 
7. Consideraţii teoretice ale florei algale pe phyllum-uri întâlnite în pârâul Nicolina 
VII.1. Phyllum Cyanophyta 
VII.2. Phyllum Bacillariophyta (Diatomee)  
VII.3. Phyllum Euglenophyta (Discomythocondria) 
VII.4. Phyllum Chlorophyta 
Concluzii 
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu