Principiul al Doilea al Termodinamicii

CUPRINS 
1 . ENUNTAREA CELUI DE AL DOILEA PRINCIPIU AL TERMODINAMICII 
2.TRANSFORMĂRI CICLICE 
3. CICLUL CARNOT 
4. INTEGRALA LUI CLAUSIUS PENTRU CICLU ŞI EVOLUŢIE REVERSIBILE 
4.1.Pentru ciclu reversibil 
4.2.Pentru o evoluţie reversibilă 
4.3.Concluzii
5. INTEGRALA LUI CLAUSIUS PENTRU CICLU ŞI EVOLUŢIE IREVERSIBILE
5.1.Pentru ciclu ireversibil 
5.2.Pentru evoluţie ireversibilă 
5.3.Concluzii:
6. Semnificaţia entropiei şi expresia matematică a PT2 
6.1 Frecarea, cauză a ireversibilităţii proceselor 
6.2 Calculul variaţiei de entropie 
6.3 Diagrame entropice 
6.4 Exergie si Anergie 
6.5.Randamentul exergetic
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu