Dinamica Fondului de Gene intr-o Populaţie Experimentală de Drosophila Melanogaster, sub Presiune Selectivă

CUPRINS:
Introducere
1. Istoric
1.1. Din istoricul cercetărilor
1.1.1. Din istoricul cercetărilor pe plan mondial
1.1.2. Din istoricul cercetărilor efectuate în România
2. Drosophila melanogaster – caracterizare general-biologică şi ecologică
2.1. Încadrarea sistematică a speciei Drosophila melanogaster
2.2. Date morfologice
2.3. Ciclul de viaţă
2.4. Răspândire şi ecologie
2.4.1. Habitatul natural şi condiţiile de laborator
2.4.2. Temperatura – factor fizic ce influenţează dezvoltarea speciei Drosophila melanogaster
2.4.3. Umiditatea – factor fizic ce influenţează dezvoltarea speciei Drosophila melanogaster
2.4.4. Prolificitatea – factor ce influenţează dezvoltarea speciei Drosophila melanogaster
2.4.5. Longevitatea – factor ce influenţează dezvoltarea speciei Drosophila melanogaster
2.5. Unii paraziţi ai culturilor de Drosophila melanogaster
2.6. Determinismul sexelor la Drosophila melanogaster
3. Elemente de genetică a populaţiilor şi evoluţie
3.1. Definiţia şi caracterizarea populaţiei
3.2. Factorii care determină compoziţia şi dinamica genetică a populaţiilor
4. Scopul investigaţiilor
5. Materiale şi metode de lucru
5. Rezultate şi discuţii
Concluzii
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu