Aparatele ortodontice

Cuprins
Cuprins     2
Introducere 3
Capitolul I 3
  1.1 Clasificarea aparatelor ortodontice     3
    1.1.1 După natura forţelor ce iau naştere      3
    1.1.2 După modul de ancorare la arcada dentară 4
    1.1.3 După modul de  repartizare a  zonelor de sprijin şi de aplicare a
    forţelor      4
  1.2 Aparatele ortodontice mobilizabile      5
  1.3 Elementele componente ale aparatelor mobilizabile  7
    1.3.1 Baza de acrilat    7
    1.3.2 Elemente de ancoraj     8
    1.3.3 Elemente active    9
Capitolul II     2
  2. Placa de contenţie      2
  2.1 Croşetul Adams   4
  2.2 Croşetul Stahl   4
  2.3 Croşetul Schwartz      5
  2.4 Caracteristicile plăci de contenţie :   6
  2.5 Obiectivele mijloacelor de contenţie  : 7
Capitolul III  Contribuţia personală   
  3. Realizarea tehnică a plăcii de contenţie
    3.1 Amprenta 
    3.2 Modelul  
    3.3 Turnarea modelelor  
    3.4  Realizarea soclului
    3.5  Demularea amprentei
    3.6  Soclarea
    3.7  Realizarea elementelor din sârmă.   
    3.8 Depunerea acrilatului    
    3.9 Polimerizarea 
    3.10 Prelucrarea mecanică    
    3.11 Lustruirea   
CONCLUZII  
Bibliografie