Aspecte medico-legale psihiatrice in dizarmoniile personalitatii

                                   Cuprins
Capitolul I: Motivaţia lucrării   5
Capitolul II: Personalitatea: definire, structură, organizare, teorii     6
Teorii asupra personalităţii 6
       Structura personalităţii    7
Organizarea personalităţii   8
Tipologia personalităţii     9
Aspecte clinico-medicale ale teoriilor asupra personalităţii  10
Tulburări de personalitate   11
Capitolul III: Evoluţia conceptelor  privind  structurile  de  personalitate
                  dizarmonice      12
Capitolul IV: Psihopatii – aspecte generale  16
Definire, frecvenţă    16
Clasificări ale psihopatiilor     18
Etiopatogenie    20
1. Evoluţia concepţiilor etiopatogenice 20
             2. Factori ereditari 21
3. Elemente psihologice şi sociologice  23
4. Factori ambientali  23
5. Rolul familiei      24
           3   6.    Dezvoltarea    particularităţilor    patologice    ale
             personalităţii dizarmonice 27
Capitolul V: Aspecte psihopatologice    28
Puncte cheie în dezvoltarea personalităţilor dizarmonice 28
Aspecte clinice în psihopatii     32
Forme clinice    33
Diagnosticul pozitiv în psihopatii      39
Probleme de diagnostic diferenţial      40
Metode de investigare în psihopatii     41
Capitolul VI: Principii de pratament şi profilaxie în psihopatii    44
Asistenţa intraspitalicească 45
Asistenţa extraspitalicească 47
Profilaxia în psihopatii     47
Capitolul  VII:  Principii  de  expertiză   medico-legală   psihiatrică   în
                     psihopatii   49
    1. Expertiza medico-legală psihiatrică: scopuri, dificultăţi    49
    2. Descernământul: definire, criterii de stabilire   50
    3. Disociabilitatea şi complicaţiile delicvenţelor   52
    4. Psihopatiile şi delicvenţa  53
    5. Stabilirea discernământului asupra  infracţiunilor  comise  în  cazul
       personalităţilor dizarmonice     57
Capitolul VIII: Contribuţii personale   59
Capitolul IX: Concluzii      71
Bibliografie     80
Anexe