STIGMATIZAREA PERSOANELOR CU PROBLEME DE SANATATE MINTALA

     CUPRINS
   1.
      Introducere.............................................................
      ................................................1
   2.   Scurt    istoric    al    mentalităţilor    despre    tulburările
      psihice........................................2
   3. Sănătatea mentală – altceva decât  simpla  lipsă  a  unei  tulburări
      psihice............... 2
   4.                           Stigmatizarea                           –
      generalităţi........................................................
      ...........................5
   5.             Stigmatizarea              din              perspectivă
      sociologică.........................................................
      ... 7
     1.    Modelul     de     stigmatizare     a     lui     Link     şi
        Phelan..................................................7
           1.                      Diferenţierea                       şi
              etichetarea.................................................
              .................7
           2.  Efectele  etichetării  şi  ale  stigmatizării  care  i  se
              succede.....................8
           3.              Teoria              sociologică              a
              etichetării.................................................
              .......... 9
           4.                         Legătura                         cu
              stereotipurile..............................................
              .....................10
           5. Când  diferenţa  eu  –  tu/  noi  –  ei  se  transformă  în
              barieră....................11
           6.
              Dezavantajul.................................................
              ......................................11
   6.               Perspectiva               psihologică               a
      bolii...............................................................
      ...............13
   7.      Rolurile      asistenţei      sociale       în       sănătatea
      mentală....................................................14
   8.                                                          Cercetarea
      calitativă..........................................................
      ....................................15
     1.             Metodologia              şi              obiectivele
        cercetării.......................................................
        ........15
     2.                  Studiu                  de                  caz
        (I)..............................................................
        .................................15
           1.         Prezentarea         clientei          şi          a
              problemei...................................................
              ...16
           2.                                                     Istoria
              problemei...................................................
              ...............................17
           3.                         Nevoile                          şi
              resursele...................................................
              ...........................18
           4.             Calitatea             relaţiilor             cu
              familia.....................................................
              ...........20
           5.                                                     Nivelul
              interpersonal...............................................
              .............................22
           6.         Etape         parcurse         în          direcţia
              schimbării..................................................
              ..22
      8.3.                 Studiu                 de                  caz
        (II).............................................................
        ................................23
        8.3.1           Prezentarea        clientei         şi         a
        problemei.......................................................2
        3
        8.3.2.                                                   Istoria
        problemei........................................................
        ...........................24
        8.3.3.              Nevoile             şi             resursele
        .................................................................
        .............26
        8.3.4              Calitatea            relaţiilor            cu
        familia..........................................................
        .......25
        8.3.5                            La                        nivel
        interpersonal....................................................
        .......................26
        8.3.6           Etape        parcurse        în         direcţia
        schimbării....................................................27
      8.4.           Interpretarea           datelor           cercetării
        calitative.......................................................
        ..28
      8.5
        Concluzii........................................................
        ...................................................30
   9.          Îmbunătăţirea           situaţiei           beneficiarelor
        (intervenţie)...................................................3
        1
      9.1. Obiectivele intervenţiei, planul de lucru, metode, tehnici  şi
        instrumente                     utilizate                     în
        intervenţie......................................................
        ................................................31
      9.2.              Relaţiile               sociale               ale
      beneficiarelor......................................................
      ..............32
      9.3.          Intervenţia           la           nivel           de
      grup................................................................
      ...............34
      9.4         Rolurile         asistentului         social         în
        intervenţie......................................................
        ....36
      9.5.                                                    Dificultăţi
        întâmpinate......................................................
        ................................36
      9.6                     Evaluarea                      intervenţiei
        .................................................................
        ......................37
        9.6.1     Evaluarea     gradului      de      îndeplinire      a
        obiectivelor......................................37
        9.6.2  Abilităţile  dezvoltate  de  către  beneficiare  în  urma
        intervenţiei................37
        9.6.3      Pregătirea       încheierii       relaţiilor       cu
        beneficiarele........................................38
        9.6.4      După      terminarea       relaţiei       practicant-
        beneficiar.........................................38
        9.6.5                      Concluzii                      asupra
        intervenţiei.....................................................
        ...............39
10.                                                             Concluzii
finale....................................................................
..........................................40
11.
Bibliografia..............................................................
......................................................41
12.
Anexe.....................................................................
........................................................43