CONSERVAREA BIODIVERSITA Ţ IICOSTIERE A DOBROGEI



CUPRINS
Prefaţă
Introducere……………………………………………………………………............... 11

1. Caracterizarea generală a zonei costiere dintre Capul Midiaşi Capul Kaliakra……. 15

1.1. Condiţii fizico-geografice……………………………………………………… 16

1.2. Solurile…………………………………………………………………………. 20

1.3. Clima…………………………………………………………………………… 21

2. Situri Natura 2000
şi tipuri de habitate costiere de interes conservativ…………… 24

2.1. Situri Natura 2000 din zona costieră ……………………………… 24

2.2. Tipuri de habitate costiere de interes conservativ..…………………………….. 26

2.2.1. Habitate de ţărmuri marine……………………………………………….. 27

2.2.2. Habitate de dune litorale………………………………………………….. 29

2.2.3. Mlaştini şi pajişti să răturate din zona costieră …………………. 32

2.2.4. Habitate de faleză marină ……………………………… 35

3. Arii protejate din zona costieră a Dobrogei ………………………………………… 38

3.1. Rezervaţia biosferei Delta Dunării…………………………………………….. 38

3.2. Lacul Techirghiol………………………………………………………………. 40

3.3. Dunele marine de la Agigea……………………………………………………. 42

3.4. Mlaştina Hergheliei…………………………………………………………….. 43

3.5. Complexul Natural Lacul Durankulak…………….…………………………… 44

3.6. Complexul lacustru Shabla…………………………………………………….. 45

3.7. Rezervaţia naturală Yailata…………………………………………………….. 47

3.8. Rezervaţia Kaliakra…………………………………………………………….. 48

4. Date generale privind situaţia actuală a biodiversităţii costiere a Dobrogei.......……. 50

4.1. Fitodiversitatea zonei costiere a Dobrogei……………………………………... 51

4.2. Zoodiversitatea zonei costiere a Dobrogei……………………………………... 53

5. Cadrul legislativ în domeniul conservării biodiversităţii costiere…………………... 59

6. Cadrul instituţional naţional în domeniul conservării biodiversităţii……………….. 70

7. Obiectivele şi planul de acţiune ale Strategiei pentru conservarea biodiversităţiicostiere a Dobrogei…………………………………………………………………….. 75
7.1. Obiectivul general al Strategiei………………………………………………… 75
7.2. Obiectivele specifice ale Strategiei…………………………………………….. 76
7.3. Planul de acţiune al Strategiei………………………………………………… 78
7.4. Corelarea obiectivelor specifice ale Strategiei cu planul de acţiune…………... 83
Bibliografie ………...…………………………………………………………………. 89

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu