PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE şi ORGANIZARE A TURISMULUI ÎN ZONA COBANI-COSTEȘTI

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. ESTIMAREA PATRIMONIULUI TURISTIC AL ZONEI COBANI-COSTEȘTI 
1.1. Aprecierea valorificării potențialului turistic natural 
1.2. Aprecierea valorificării potențialului turistic antropic 
1. 3. Estimarea calității serviciilor turistice prestate ale zonei turistice investigate 
CAPITOLUL II. STUDIUL şi APORTUL ZONEI ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL INTERN 
4. 1. Aportul zonei turistice Cobani - Costești în dezvoltarea turismului intern 
4. 2. Rolul zonei turistice în dezvoltarea turismului rural în regiunea de Nord 
CAPITOLUL III. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE şi ORGANIZARE A TURISMULUI ÎN ZONA COBANI-COSTEȘTI 
3. 1. Aprecierea modalităților de utilizare a potențialului turistic al zonei în formarea tururilor turistice 
3. 2. Analiza swot, privind oportunitățile dezvoltării zonei turistice 
3. 3. Estimarea strategiilor de dezvoltare a turismului în zona turistică cercetată la nivelul diferitor structuri și organisme
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
BIBLIOGRAFIE 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu