Managementul Productiei

I Abordãri generale privind managementul producþiei industriale.
I.1. Obiectul managementului producþiei 
I.2. Organizarea si funcþionarea sistemelor de producþie – obiect al managementului producþiei
I.3. Noþiunile de performanþã, eficacitate, eficienþã si competitivitate – elemente esenþiale în studiul managementului producþiei.
II Întreprinderea – definiþie, clasificare, abordare sistemicã 
II.1. Definirea întreprinderii si principalele sale trãsãturi
II.2. Clasificarea întreprinderilor 
II.3. Abordarea întreprinderii ca sistem
III Funcþiunile întreprinderii – funcþiuni de gestiune
III.1. Funcþiunile întreprinderii.
III.2. Conþinutul funcþiunii de producþie.
III.3. Caracteristicile esenþiale ale managementului la nivelul funcþiunii de producþie.
III.4. Problemele fundamentale ale managementului producþiei.
IV Producþia – proces si clasificare 
IV.1. Procesul de producþie.
IV.2. Clasificarea proceselor de producþie
IV.3. Obiectivele si mijloacele la nivelul funcþiunii de producþie.
V Arhitectura sistemelor de producþie si influenþa asupra managementului producþiei.
V.1. Arhitectura sistemelor de producþie.
V.2. Tipologia sistemelor de producþie 
V.3. Alegerea proceselor de producþie si implicaþiile asupra managementului producþiei la diferite niveluri.
VI.Capacitatea de producþie 
VI.1. Noþiunea de capacitate de producþie si factorii care determinã mãrimea acesteia.
VI.2. Unitãþile de exprimare a mãrimii capacitãþii de producþie
VI.3. Elemente fundamentale, teoretice si practice, ale calculului capacitãþii de producþie
VI.4. Metode de calcul a capacitãþii de producþie
VII Diagnosticul funcþiunii de producþie a întreprinderii .
VII.1. De ce un diagnostic al întreprinderii?
VII.2. Tipuri de diagnostic
VII.3. Diagnosticul funcþiunii de producþie 
VIII Tipuri de decizii în managementul producþiei 
VIII.1. Metode si modele de decizie utilizate în cazul producþiei de masã 
VIII.2. Metode si modele de decizie utilizate în cazul producþiei de tip atelier 
VIII.3. Influenþa arhitecturii sistemelor de producþie asupra managementului producþiei .
IX Strategii si politici de producþie
IX.1. Politica, strategia, tactica 
IX.2. Alegeri strategice de bazã 
X Managementul activitãþilor de suport pentru producþie.
X.1. Managementul sistemului logistic al întreprinderii .
X.2. Sistemul logistic al întreprinderii si subsistemele acestuia.
X.3. Elemente de suport ale sistemului logistic 
X.4. Managementul subsistemelor sistemului logistic
X.5. Sistemul informaþional al activitãþii de logisticã
XI Metode si modele de planificare a productiei
XI.1. Metode moderne utilizate în managementul productiei 
XI.2. Modelarea economico-matematicã a proceselor de producTie
 Bibliografie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu