CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEAREZULTATULUI EXERCIŢIULUI, IMPOZITELE…………………….5
1.1 Conţinutul, rolul şi factorii ce influenţează evoluţia impozitelorin economie…..5
1.2 Principii generale ale fiscalităţii……………………………………....9
1.3 Evoluţia istorică a rezultatului exerciţiului, a impozitului ………..14
2. ELEMENTE TEHNICE ALE IMPOZITULUI PE PROFIT…..……..17
2.1 Dispoziţii generale………………………………………………..…...17
2.1.1 Sfera de cuprindere a impozitului……………………..……….18
2.1.2 Scutiri la plata impozitului…………………………………..…..19
2.1.3 Anul fiscal…………………………………………………….…..21
2.1.4 Cotele de impozitare………………………………………..…….21
2.2 Calculul profitului impozabil…………………………………….…..22
2.2.1 Reguli generale…………………………………………….……..22
2.2.2 Venituri neimpozabile………………………………………..…..23
2.2.3 Cheltuieli……………………………………………………….…24
2.2.4 Amortizarea fiscal………………………………………….…….29
2.2.5 Contracte de leasing………………………………………….…..32
2.2.6 Pierderea fiscală …………………………………………………32
2.3 Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscal………………….35
3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII-CONTABILITATEAREZULTATULUI EXERCITIULUI, IMPOZITULUI PE PROFIT…....37
3.1 Înregistrarea in contabilitate a impozitului pe profit……………...37
3.2 Structura integratoare a rezultatului exerciţiului ………………...39
4. STUDIU DE CAZ Calculul impozitului pe profit S.C DECORMOB SA44
4.1 Prezentare generala, localizare S.C.DECORMOB S.A ….……….44
4.1.1 Obiectul de activitate al agentului economic……………………44
4.1.2 Organizarea forţei de munca………………………………….....45
4.1.3 Dotarea cu echipamente şi mijloace fixe…………………….…..464.2 Concurenţa……………………………………………………………47
4.2.1 Principali concurenţi……………………………………………..47
4.2.2 Principali furnizori…………………………………………….…47
4.3 Monografia contabila privind rezultatul exercitiului si calcululimpozitului pe profit la S.C. DECORMOB S.A pe anul 2010……………..48
4.3.1 Inregistrarea in contabilitate şi recunoasterea cheltuelilor şiVeniturilor………………………………………………………..48
4.3.2 Calculul impozitului pe profit datorat la bugetul statului deS.C. DECORMOB S.A pe anul 2010……………………………59
5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………………..……………62
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………….. 64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu