Metode Optime de Proiectare, Planificare si Gestionare a Productiei in Cadrul SC Construct Trading SA Videle


Capitolul I – Metode optime de proiectare, planificare si gestionare a productiei generalitati.
Capitolul al II-lea Proiectare usa celulara cu lamele din P.F.L.
2.1. Conceptia tehnologica.
2.2. Organizarea.
2.3. Alegerea utilajelor, echipamentelor si dotarilor.
2.4. Determinarea necesarului de utilaje, echipamente si forta de munca.
2.5. Descrierea procesului tehnologic
2.6. Montaj utilaje;ordinea de montaj, probe tehnologice.
2.7. Stabilirea S.D.V. –urilor, determinarea necesarului de S.D.V.-uri, materiale de întreţinere, piese de schimb, materii prime şi materiale
2.8. Determinarea fluxurilor de intrări-ieşiri pe schimb şi a stocurilor interfazice .
2.9. Determinarea consumului de utilitati tehnologice 
Bibliografie.