Cardul

1.PREZENTAREA GENERALĂ A BĂNCII
1.1. Scurt istoric al băncii.Modul de constituire
1.2. Organigrama şi structura organizatorică
1.3. Evoluţia şi tendinţele de dezvoltare ale băncii in cadrul european
1.4. Deţinătorii de carduri
1.5. Politica managerială a băncii privind cardurile bancare
2.CONCEPTE TEORETICE CARE PRIVESC CARDUL
2.1. Definiţia cardului.Trăsăturile cardului.Forme standard ale cardului
2.1.1. Definiţia cardului
2.1.2. Trasăturile cardului
2.1.3. Forme standard ale cardului
2.2. Tipuri de carduri
2.3. Fluxul operaţional al activităţii de emitere al cardurilor
2.3.1. Proiectarea şi lansarea unui card
2.3.2. Analiza şi aprobarea emiterii cardului
2.3.3. Producerea şi predarea cardurilor
2.3.4. Autorizarea şi decontarea tranzacţiilor derulate prin intermediul cardurilor
3.CARDUL-INSTRTUMENT DE PLATĂ MODERN
3.1. Impactul utilizării plăţilor prin carduri asupra activităţii derulate ded bancă
3.2. Tranzacţiile care se efectuează prin intermediul cardurilor
3.3. Importanţa direcţionării plaţilor prin carduri.
3.4. Problematica cardurilor in economia de piaţă
4.SMART-CARDUL
4.1. Conceptul de smart-card
4.2. Credit si debit cardurile bazate pe tehnologia smart
4.3. Elemente cheie in definirea unui program de portofel electronic
4.4. Caracteristici dee operare
4.5. Componente si elemente de securitate intr-un sistem de portofel electronic
5.STUDIU DE CAZ LA BANC POST SUCURSALA CLUJ-NAPOCA
6.CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu