Proiectarea unui Sistem de Transport Fluide de la Sonda la Rafinarie

I. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu apă; alegerea pompelor;
II. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor;
III. Determinarea programului optim de evacuare a ţiţeiului de la parcurile separare (pe considerente energetice);
IV. Bilanţul termic al depozitului central;
V. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la rafinărie ;
V.1. Calculul hidraulic;
V.2. Calculul termic;
V.3. Calculul mecanic;
Concluzii şi propuneri.
Bibliografie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu