Proiectarea Tehnologica a ITA

Întroducere.
I. Selectarea datelor initiale si normative 
II.1. Corectarea normativelor periodicitătilor RT si parcursului RK
II.2 Determinarea indicatorilor tehnici de exploatare a parcului de autovehicule
II.3 Determinarea programului de productie de RT si diagnosticare.
III. Determinarea volumului anual de lucru la RT si RC
III.1 Corectarea normativelor manoperei RT si RC 
III.2 Determinarea volumului anual de lucru la RT si RC 
III.3 Determinarea volumului anual de lucru la RT si RC pe tipuri de sectoare de producere
III.4 Determinarea volumului anual de lucru a lucrărilor auxiliare 
IV. Determinarea numărului de posturi pentru RT si diagnosticare si RC
V. Determinarea numărului de muncitori productivi si auxiliari si numărul de personal tehnico-ingineresc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu