Dinamica Tractiunii şi Ambreiajului pentru un Automobil

Prezentarea temei de proiectare.
I.Analiza modelelor similare de autovehicule.Stabilirea tipului de autovehicul ce se va proiecta corespunzător temei de proiectat.
1.1 Alegerea modelelor similare de autovehicule.
1.2 Analiza principalelor parametrii dimensionali exteriori.
1.3 Analiza parametrilor masici : masă proprie, masă utilă, masă maximă.
1.4 Analiza parametrilor energetici: putere maximă, cuplul maxim, consum de combustibil, putere specifică.
1.5 Analiza particularităţilor constructive ale modelelor similare.
1.6 Studierea tipului de automobil ce se va proiecta.
II Studiul organizării generale şi a formei caracteristice pentru autovehiculul impus prin temă.
2.1 Determinarea principalilor parametrii dimensionali şi masici ai automobilului precum şi a subansamblurilor acestuia.
2.1.1 Determinarea principalilor parametrii dimensionali exteriori.
2.1.2 Determinarea parametrilor masici.
2.1.3 Determinarea parametrilor dimensionali şi masici ai subansamlurilor ce compun automobilul impus prin temă.
2.2 Determinarea formei şi a spaţiului util, inclusiv a interiorului postului de conducere.
2.3 Întocmirea schiţei de organizare generală a automobilului de proiectat.
2.4 Determinarea poziţiei centrului de greutate al autovehiculului şi a parametrilor de stabilitate longitudinală şi transversală.
2.4.1 Determinarea poziţiei centrului de greutate al autovehiculului atât la sarcină nulă cât şi la sarcină utilă maximă constructivă şi a încărcarilor la punţi.
2.4.2 Determinarea parametrilor ce definesc capacitatea de trecere şi stabilitatea longitudinală a automobilului în strânsă legătură cu panta maximă impusă prin temă.
2.5 Alegerea anvelopelor şi a jantelor.
III Calculul de tracţiune al autovehicului de proiectat.
3.1 Determinarea parametrilor necesari calcului de tracţiune.
3.1.1 Determinarea coeficientului de rezistenţă la rulare a pneurilor.
3.1.2 Determinarea ariei secţiunii transversale maxime a automobiului.
3.1.3 Determinarea coeficientului de rezistenţă a aerului.
3.1.4 Determinarea randamentului transmisiei.
3.2 Determinarea rezistenîelor la înaintare şi a puterilor corespunzătoare în funcţie de viteza automobilului.
IV Predeterminarea caracteristicii la sarcină totală a motorului. Alegerea motorului autovehicului impus prin temă.
4.1 Predeterminarea caracteristicii la sarcină totală a motorului din condiţia de atingere a vitezei maxime la deplasarea autovrhiculului în palier.
4.2 Alegerea motorului şi prezentarea caracteristicii sale la sarcină totală.
V. Determinarea raportului de transmitere ala transmisiei principale şi al primei trepte a schimbătorului de viteze.
5.1 Predeterminarea şi definitivarea raportului de transmitere al transmisiei principale.
5.2 Predeterminarea raportului de transmitere al primei trepte a schimbătorului de viteze (is1).
5.2.1 Determinarea lui is1 din condiţia de pantă maximă impusă prin temă.
5.2.2 Determinarea lui is1 din condiţia de viteză minimă stabilă.
5.2.3 Determinarea lui is1 după criteriul lucrului mechanic de frecare la cuplarea ambreiajului la pornirea de pe loc.
6.1. Studiul tehnic al soluţiilor constructive posibile pentru ambreiaj şi alegerea variantei ce se va proiecta.
6.1.1 Analiza particularităţilor constructive şi funcţionale ale ambreiajelor mecanice.
6.2. Calculul de dimensionare şi verificare a garniturilor de frecare ale ambreiajului.
6.3. Calculul şi proiectarea principalelor componente ale ambreiajului (arcuri de presiune, disc de presiune, disc condus, arbore, elemente de fixare şi ghidare).
6.3.1 Calculul arcului central de tip diafragmă
6.3.2 Calculul discului de presiune
6.3.3 Calculul discului condus
6.3.4 Calculul arborelui ambreiajului
6.3.5 Calculul elementelor de fixare şi ghidare
6.4. Calculul şi proiectarea sistemului de acţionare al ambreiajului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu