Proiect de Transport Combinat Pentru Containere

CUPRINS
1. TEMA PROIECTULUI SI ELEMENTELE DE PROIECTARE
2. CONSIDERTII PRIVIND TRANSPORTUL MULTIMODAL SI COMBINAT. DEFINITIE SI CLASIFICARE.
3. CONSIDERATII PRIVIND TRANSPORTUL COMBINAT AUTO-CALE FERATA DE CONTAINERE
4. ORGANIZAREA UNUI SISTEM COMBINAT AUTO-CALE FERATA DE CONTAINERE
I. CALCULUL ELEMENTELOR DE PROIECTARE
II. PROGRAMUL CADRU (GRAFIC) DE DERULARE A TRANSPORTULUI COMBINAT AUTO-CALE FERATA; FAZELE PROCESULUI DE TRANSPORT.
III. CALCULUL SARCINII DE TRANSPORT ( )
III.1. ALEGEREA SI CALCULUL UNITATII TEHNICE DE ÎNCARCATURA
III.2. ALEGEREA SI CALCULUL PARCULUI DE AUOTCAMIOANE PLATFORMA ÎN T1
III.3. ALEGEREA SI CALCULUL PARCULUI DE VAGOANE
IV. CALCULUL TERMINALULUI DE TRANSPORT
IV.1. STABILIREA ELEMENTELOR TERMINALULUI
IV.2. ELABORAREA SCHITEI TERMINALULUI DE TRANSPORT
IV.3. CALCULUL ELEMENTELOR TERMINALULUI DE TRANSPORT
IV.4. TEHNOLOGIA DE LUCRU ÎN TERMINALUL DE TRANSPORT.
IV.5. ELABORAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TERMINALULUI.
IV.6. CALCULUL INDICATORILOR TERMINALULUIDE TRANSPORT
V. TEHNOLOGIA TRAFICULUI DE CONTAINERE ÎN TRENURI NAVETA ÎNCHISA (MARSRUTA)
V.1. ELABORAREA TRASELOR DE TRANSPORT PE CALEA FERATA
V.2. INDICATORII GLOBALI AI TRANSPORTULUI COMBINAT AUTO-CALE FERATA:
V.2.1 PRODUCTIA REALIZATA (tone si tone*km)
V.2.2 TIMPUL DE TRANSPORT
V.2.3 VITEZA MEDIE DE TRANSPORT
V.2.4 CHELTUIELI GLOBALE DE TRANSPORT
V.2.5 VENITURILE TRANSPORTULUI COMBINAT
V.2.6 COSTUL UNITAR AL PRODUCTIEI DE TRANSPORT COMBINAT
V.3. PIESE DESENATE
V.3.1 PLANUL DE SITUATIE AL TERMINALULUI DE TRANSPORT
V.3.2 UNITATEA TEHNICA DE ÎNCARCATURA
V.3.3 MIJLOCUL DE TRANSPORT RUTIER
V.3.4 MIJLOCUL DE TRANSPORT FEROVIAR
VI. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu