Serviciile de Transport International şi Dezvoltarea lor în Economia României

INTRODUCERE. 
1.COMERŢUL INTERNAŢIONAL DE SERVICII DE TRANSPORT
1.1 Rolul şi importanţa transporturilor, clasificare
1.1.1 Transporturile şi importanţa acestora
1.1.2 Clasificare
1.2 Serviciile de transporturi internaţionale, istoric
2.ASPECTE DEFINITORII PRIVIND TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL 
2.1 Tipuri de transport în traficul internaţional
2.1.1 Transportul rutier
2.1.2 Transportul maritim.
2.1.3 Transportul feroviar
2.1.4 Transportul aerian
2.2 Reglementări şi instituţii în traficul rutier internaţional de mărfuri 
3.EVOLUŢIA ŞI LOCUL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL PE PLAN MONDIAL.
3.1 Turismul internaţional – serviciu complex. Delimitări conceptuale 
3.2 Funcţiile şi caracteristicile turismului internaţional
3.3 Liberalizarea comertului international cu servicii.
4.SERVICII DE TRANSPORTURI INTERNATIONALE IN ECONOMIA ROMANIEI
4.1 Infrastructura în transporturi
4.2 Dezvoltarea serviciilor de transport rutier
4.2.1 Reţeaua rutieră
4.2.2 Transportul rutier de mărfuri
4.2.2.1 Moduri de transport şi destinaţii
4.2.2.2 Tipuri de autovehicole şi capacităţi de transport
4.2.3 Transportul rutier de pasageri
4.3 Transportul feroviar
4.4 Transportul aerian
4.5 Transportul maritim si fluvial 
CONCLUZII.
BIBLIOGRAFIE.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu