achizitia si prelucrarea semnalelor cerebrale

                      CUPRINS
Capitolul 1. Aspecte fiziologice
     1.1. Potenţialul de repaus celular         
     1.2.  Potenţial de acţiune al celulei.Stimuli.
            Condiţii necesare stimulilor pentru excitare
     1.3. Organizarea sistemului nervos
Capitolul 2. Electroencefalografie
         2.1. Introducere
         2.2. Electroencefalograful
         2.3. Detectarea descărcărilor epileptice
         2.4. Detectarea complexelor K
Capitolul 3. Sistemul de achiziţie şi prelucrare
         3.1 Culegerea semnalelor bioelectrice cerebrale.
                 Electrozi
      3.2 Amplificarea semnalelor electrofiziologice   
     3.3  Filtrarea semnalelor cerebrale
      3.4 Corelatia
Capitolul 4. Concluzii
   Bibliografie
  Anexe
38 pagini