OBIECTE BINARE MARI IN GURU

                       CUPRINS
CAPITOLUL 1.
INTRODUCERE.........................................................1
CAPITOLUL 2. STRUCTURA ŞI OBIECTIVELE
                             SISTEMELOR
EXPERT...........................................3
      2.1 DEFINIRE ŞI CARACTERISTICI........................... ...........3
      2.2 STRUCTURA UNUI SISTEM EXPERT..............................4
CAPITOLUL 3. METODE DE REPREZENTARE A
                             CUNOŞTINŢELOR
...................................................6
          3.1
INTODUCERE..................................................................
.......6
            3.1.1 NIVELE ŞI COMPONENTE ALE
CUNOAŞTERII...............................................................6
      3.2 REŢELE SEMANTICE
.......................................................10
            3.2.1 REŢELE SEMANTICE SIMPLE...............................11
      3.3 IMPEMENTAREA REŢELELOR SEMANTICE
            ÎN
GURU........................................................................
.........16
      3.4 CADRELE LUI MINSKY
...................................................22
      3.5 IMPLEMENTAREA CADRELOR LUI MINSKY
            ÎN
GURU........................................................................
.........28
CAPITOLUL 4. SISTEME EXPERT BAZATE PE REGULI..........42
      4.1 FUNCŢIONAREA SISTEMELOR EXPERT
            BAZATE PE REGULI
.........................................................42
      4.2 FIŞIERE RSS ÎN
GURU.......................................................56
      4.3 APLICAŢIE ÎN
GURU.........................................................65