Analist programator. Limbajului html

Cuprins
CAPITOLUL .I. :  Istoric al Limbajului HTML  3
  1.1   Istoric al Limbajului HTML      3
  1.1.1   SGML si HTML 4
  1.1.2     World Wide Web Consortium   4
CAPITOLUL .II. : Primii pasi 7
  2.1   Taguri de baza 7
  2.2   Titlul unei pagini   8
  2.3   Blocuri preformatate 9
  2.4   Culoarea de fond     9
  2.5   Culoarea textului    10
  2.6   Etichete 11
  2.7   Stiluri pentru blocurile de text      12
  2.8   Stiluri fizice si logice  14
CAPITOLUL .III. : Fonturi    16
  3.1   Culori   16
  3.2   Culoarea fontului    16
  3.3   Familia fontului     17
  3.4   Marimea fontului     18
  3.5   Grosimea unui font   19
CAPITOLUL .IV. : Blocuri de text  20
  4.1   Indentarea unui bloc 20
  4.2   Blocul preformatat   20
  4.3   Blocuri paragraph    22
  4.4   Blocuri de titlu     23
    4.4.1  Blocuri
     24
  4.5   Linii orizontale     25
CAPITOLUL .V. : Imagini      26
  5.1   Chenarul si dimensionarea unei imagini     26
    5.1.1   Alinierea unei imagini      27
    5.1.2   Imagini pentru fondul unei pagini 28
    5.1.3   Imagini folosite ca legaturi      28
CAPITOLUL .VI. : Tabele      30
  6.1   Inserarea Tabelelor  30
  6.2   Chenarul unui tabel  31
  6.3   Alinierea tabelului  32
  6.4   Definirea culorilor de fond pentru un tabel      34
  6.5   Dimensionarea celulei unui tabel      35
  6.6   Dimensionarea unui tabel  37
  6.7   Titlul unui tabel    38
  6.8   Cap de tabel   39
  6.9   Alinierea continutului unei celule    40
  6.10   Tabele de forme oarecare 41
  6.11   Celule vide ale unui tabel     42
  6.12   Atribute Internet Explorer pentru tabele  43
  6.13   Grupuri de coloane  44
  6.14   Atributele “frame” si “rules”  46
CAPITOLUL .VII. : Sintaxa CSS     48
  7.1   Stiluri dedicate     48
  7.2   Clase de stiluri     49
  7.3   Stiluri “identificate”    50
  7.4   Stiluri in-line      50
  7.5   Stiluri definite in fisiere externe   51
CAPITOLUL .VIII. 52
  8.1    Scriptul Paginii Web “Walking through Moldavia” 52
Bibliografie     91