Executarea serviciilor de Internet Paging in Internet si in retele locale bazate pe setul de protocoale TCPIP

CUPRINS
ADNOTARE    5
ANNOTATION    6
INTRODUCERE    7
1. COMUNICAREA CU AJUTORUL MESAJELOR PRIN INTERMEDIUL REŢELELOR BAZATE PE SETUL DE PROTOCOALE TCP/IP    8
1.1 Internet şi serviciile de Internet Paging    8
1.2 Principiile creării legăturilor ale aplicaţiilor prin reţea cu ajutorul Window Socket.    8
1.3 Lucrul cu Window Socket în Visual C++    10
1.3.1 Crearea Socket-ului    10
1.3.2 Crearea conexiunii    12
1.3.3 Transmiterea şi primirea mesajelor.    14
1.3.4 Întreruperea conexiunii    16
1.3.5 Evenimentele Socketelor    16
2. DESCRIEREA PROGRAMULUI    17
2.1 Arhitectura programului    17
2.2 Deosebirea programului elaborat faţă de programele existente    17
2.3 Avantajele şi dezavantajele programului elaborat faţă de programele existente.    17
2.4 Cerinţele programului    18
2.5 Posibilităţile programului    18
2.6 Descrierea meniului programului    19
Fig.2 Fereastra principală a programului    19
3. PROTECŢIA MUNCII    21
3.1 Analiza condiţiilor de muncă tehnica a securităţii    23
3.2 Noţiuni despre electrotraumatism    25
3.3 Calcularea protecţiei “legarea la nul”    26
4.PROIECTAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A PROIECTULUI    31
4.1 Situaţia generală    31
4.2. Etapele cercetării ştiinţifice.    32
4.3. Evaluarea economică a proiectului    37
4.4. Determinarea eficacităţii economice a proiectului    39
CONCLUZIE    41
BIBLIOGRAFIE    42
ANEXE    43
Anexa 1  Schema schimbului de mesaje intre utilizatori în cazul arhitecturii cu Server.    43
Anexa 2  Schema schimbului de mesaje intre utilizatori în cazul în care nu este Server.    44
Anexa 3  Schema-bloc a programei.    45
Anexa 4    Listingul programului    46