Sistem informatic privind calculul si evidenta TVA. Jurnalul de vanzari

CUPRINS
I. ANALIZA  SISTEMULUI  INFORMAŢIONAL  EXISTENT
      1. Prezentarea generală a unităţii studiate
              1. Istoricul evoluţiei unităţii analizate
              2. Modul de constituire
              3. Profilul activităţii şi obiectivele unităţii
      2. Prezentarea sistemului informatic existent
      3. Analiza mediului  extern  şi  a  relaţiilor  acestuia  cu  unitatea
         studiată
              1. Prezentarea principalelor relaţii cu alte firme
              2.   Prezentarea   principalelor   relaţii   cu   instituţiile
                 guvernamentale
      4. Studiul structurii organizatorice a unităţii
      5. Analiza funcţională a activităţii de calcul şi evidenţă TVA
              1.  Prezentarea  succintă  a   funcţiunilor   compartimentului
                 contabilitate – financiar – evidenţă personal
              2. Prezentarea modului de conectare  şi  a  relaţiilor  dintre
                 compartimentul  contabilitate  –   financiar   –   evidenţă
                 personal şi celelalte compartimente din cadrul unităţii
              3. Actele normative în vigoare ce reglementează activitatea de
                 calcul şi evidenţă a TVA
      6. Analiza documentelor  sau  a  altor  surse  informaţionale  privind
         activitatea de calcul şi evidenţă TVA
              1. Inventarul documentelor şi a altor surse informaţionale
              2. Fişa de analiză a documentelor
              3. Grila informaţiilor
              4. Reprezentarea fluxului informaţional
              5. Descrierea fluxului de operaţii privind documentele şi alte
                 surse informaţionale analizate
      7. Prezentarea critică a sistemului informaţional existent
II.  PROIECTARAEA GENERALĂ A SISTEMULUI INFORMATIC
      2.1 Definirea obiectivelor sistemului informatic propus
            2.1.1   Obiective generale
            2.1.2   Obiective specifice
      2.2 Proiectarea situaţiilor de ieşire
      2.3 Formalizarea documentelor de intrare
      2.4 Proiectarea bazei informaţionale
            2.4.1   Determinarea conţinutului bazei informaţionale
              2. Definirea entităţilor bazei informaţionale şi a  relaţiilor
                 dintre acestea
              3. Codificarea atributelor bazei informaţionale
              4.  Reproiectarea şi adaptarea documentelor de intrare
              5.   Structurarea  sistemului   şi   determinarea   unităţilor
                 funcţionale
III.  PROIECTAREA DE DETALIU A SISTEMULUI INFORMATIC
      3.1 Proiectarea structurii bazei de date
            3.1.1   Proiectarea fişierelor permanente
              2. Proiectarea fişierelor variabile
      3.2 Proiectarea prelucrărilor specifice unităţii de prelucrare
              1. Stabilirea ordinii de prelucrare a fişierelor
              2. Determinarea unităţilor de prelucrare
      3.3 Proiectarea dialogului cu unităţile de prelucrare
      3.4 Proiectarea prelucrărilor specifice unităţilor de prelucrare
              1. Determinarea modulelor de prelucrare
              2. Organigrama de sistem a unităţilor de prelucrare
IV.  PREZENTAREA PROGRAMULUI INFORMATIC
      4.1  Prezentarea interfeţei utilizator a programului
      4.2  Prezentarea situaţiilor de ieşire a programului
      75 pagini