Arhitecturi LAN. Standarde de retele locale

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1. NOŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA REŢELE DE CALCULATOARE 1
  1.1 INTRODUCERE 1
   1.1.1 Modele de reţea stratificată ISO/OSI      2
   1.1.2 Arhitectura reţelelor TCP/IP   4
  1.2 CONCEPTUL, MOTIVAŢIA ŞI NECESITATEA REŢELELOR DE TRANSMITERE A DATELOR
  8
  1.3 MODELE DE REFERINŢĂ PENTRU ARHITECTURA REŢELELOR DE CALCULATOARE    13
   1.3.1  Nivele, protocoale, interfeţe 13
   1.3.2 Interferenţe de comunicaţie    14
   1.3.3 Categorii de servicii. Primitive    16
   1.3.4 Modele arhitecturale de protocoale  17
     1.3.4.1.Modelul de referinţă OSI   17
     1.3.4.2. ModeIul de referinţă TCP/IP     20
  1.4  SUITA DE PROTOCOALE TCP / IP     22
   1.4.1  Protocolul Internet     26
   1.4.2 Adresarea la nivel IP    28
  1.5 ARHITECTURA CLIENT - SERVER  33
CAPITOLUL   2. STANDARDE DE REŢELE LOCALE    36
  2.1 ARHITECTURA REŢELELOR DE COMUNICAŢII    36
   2.1.1 Modul de acces la mediul fizic de transmisie    36
   2.1.2 Topologii LAN 37
     2.1.2.1 Topologia logică      39
     2.1.2.2 Topologia fizică      39
  2.2. STANDARDUL ETHERNET IEEE802.3    42
  2.3 STANDARDUL IEEE 802.4 TOKEN - BUS 43
  2.4 STANDARDUL IEEE 802.5 . ARHITECTURA TOKEN-RING     44
CAPITOLUL III. ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN LAN  47
  3.1 CABLURI ŞI CONECTORI   47
   3.1.1 Cablul cu fire răsucite TP     47
   3.1.2 Clasificarea cablurilor cu perechi de fire răsucite folosite in
   transmisiile de date     48
   3.1.3 Cablul coaxial     49
   3.1.4 Cablul cu fibră optică   51
   3.1.5 Geometria secţiunii conductorului   56
   3.1.6 Mediile de transmisie    56
  3.2 ELEMENTE HARDWARE LAN  59
   3.2.1.  PC-uri      59
   3.2.2. Staţii de lucru   59
   3.2.3. Terminatori şi conectori      59
   3.2.4. Module de interfaţă cu reţeaua     60
   3.2.5. Transceivere 60
   3.2.6. Hub-uri pentru cablaje  61
   3.2.7 SWITCH-uri    65
   3.2.8 Repetoare     68
   3.2.9 Punţi (bridges)    68
   3.2.10. Router-e    69
   3.2.11. Gateway-uri 69
   3.2.12. Server-e    70
BIBLIOGRAFIE