Proiectarea Unui Sistem Informational Privind COTAREA SI TRANZACTIONAREA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI

CUPRINS :
INTRODUCERE.................................................................
.............................................................5
CAP I : Sistemul informaţional al firmei – element de bază al sistemului  de
management............6
      1.1.            Considerente             teoretice             privind
informaţiile................................................................
...6
           1.1.1.                                                 Tipologia
      informaţiilor..........................................................
      .........................7
           1.1.2.                   Tipologia                   circuitelor
      informaţionale.........................................................
      ......9
           1.1.3.          Mijloace          de          tratare          a
      informaţiilor..........................................................
      ......10
      1.2.    Elemente    teoretice    privind    sistemul     informaţional
.....................................................11
           1.2.1.                   Funcţiile                    sistemului
      informaţional..........................................................
      ......11
           1.2.2.  Principii  în  conceperea   şi   elaborarea   sistemului
      informaţional....................11
           1.2.3.  Deficienţe  şi  cerinţe  ale   funcţionarii   sistemului
      informaţional.....................13
      1.3.   Strategii   de   proiectare   şi   realizare    a    sistemelor
informaţionale........................................14
      1.4. Elemente metodologice de bază pentru  proiectarea  şi  realizarea
      sistemelor
      informaţionale.........................................................
      ...................................................................16
      1.5.    Eficienţă    economică     a     sistemelor     informaţionale
manageriale........................................19
           1.5.1.   Indicatorii   eficienţei   economice    a    sistemelor
      informaţionale...........................20
           1.5.2.  Exploatarea  curentă  şi  menţinerea  în   funcţiune   a
           sistemului informaţional.....23
CAP II : Diagnosticul activitaţii societăţii  “SC MOPAN MURES să Tg
Mures”.......................25
      2.1               Prezentarea                generală                a
societăţii..................................................................
.................25
      2.2        Diagnosticul        activitaţii        de         producţie
............................................................................
31
                                   2.2.1                         Organigrama
întreprinderii..............................................................
..............31
                           2.2.2                Structura                 de
producţie...................................................................
.....................
      2.3              Diagnosticul              activitaţii              de
personal....................................................................
..............
      2.4                      Diagnosticul                       economico-
financiar...................................................................
.................
                                     2.4.1                          Evoluţia
activelor...................................................................
...........................
                                     2.4.2                          Evoluţia
pasivelor...................................................................
.........................
                 2.4.3       Evoluţia       veniturilor,       cheltuielilor
....................................................................
                     2.4.4          Indicatori          de          bonitate
financiară..................................................................
......
      2.5              Diagnosticul              activitaţii              de
piaţă.......................................................................
.................
      2.6            Puncte            slabe            şi            puncte
forte.......................................................................
.......................
CAP III : Piaţa bursieră în România………………………………………………………………
      3.1. Prezentare generală a Bursei de Valori Bucureşti
(B.V.B.)..........................................
           3.1.1. Cadrul normativ al B.V.B.
      .......................................................................
      ....
           3.1.2.  Organizarea B.V.B.
      .......................................................................
      ..............
      3.2. Admiterea la Cota B.V.B.
............................................................................
...............
           3.2.1. Efecte ale admiterii valorilor mobiliare la Cota
      B.V.B..................................
           3.2.2. Eforturi ale admiterii valorilor mobiliare la Cota
      B.V.B................................
           3.2.3. Cerinţe pentru admiterea valorilor mobiliare la Cota
      B.V.B.........................
           3.2.4. Procesul de admitere la Cota
      B.V.B..............................................................
           3.2.5. Cerinţe pentru menţinerea la Cota
      B.V.B...........................................................
CAP IV : Proiectarea unui sistem informaţional privind cotarea şi
tranzacţionarea la BVB pentru “S.C. MOPAN MURES
S.A.”.......................................................................
........................................
     1. Modelarea
        globală.............................................................
        ............................................
     2. Modelarea
        conceptuală.........................................................
        .........................................
              1. Intrările şi ieşirile
                 sistemului..................................................
                 .....................
              2. Modelul conceptual de
                 comunicaţie.................................................
                 ............
              3. Modelul conceptual de
                 date........................................................
                 ..................
              4. Modelul conceptual de
                 prelucrare..................................................
                 .............
     3. Modelarea
        logică..............................................................
        ..............................................
              1. Modelul logic de comunicaţie
                 ............................................................
                 ..........
              2. Modelul logic de
                 date........................................................
                 .............................
              3. Modelul logic al
                 prelucrărilor...............................................
                 ..........................
     4. Modelarea
        fizica..............................................................
        ................................................
              1. Modelul fizic de comunicaţie
                 ............................................................
                 ...........
              2. Modelul fizic de
                 date........................................................
                 ............................
CAP V : CONCLUZII
............................................................................
...............................................
ANEXE.......................................................................
............................................................................
BIBLIOGRAFIE................................................................
......................................................................
54 pagini