Implementarea si testarea unor sisteme de reglare pe diferite platforme si in diferite medii de progr

                       CUPRINS
   i. Partea introductivă
        1. Obiectul lucrării
  ii. Memoriu tehnic
        1. Consideraţii teoretice generale
1 Filtrarea numerică a semnalelor
2 Filtrarea tip întârziere de ordinul I
3 Filtrarea cu bandă constantă
4 Filtrarea cu bandă adaptivă
5 Filtrarea prin mediere
6 Regulatoare numerice
7 Metode de discretizare
8 Discretizarea prin metoda
                                             dreptunghiului
                                                   1.2.1.2.
           Discretizarea prin metoda
                                              trapezelor
                            1. Regulatorul P
                            2. Regulatorul PI
                            3. Regulatorul PID
                            4. Regulatorul PD
                   1. Circuite logice
                                          1.3.1.Analiza circuitelor logice
combinaţionale
                            1.3.2. Algoritm de determinare a legăturilor
inverse în
                                  CLC
                            1.3.3.Circuite combinaţionale uzuale
                            1.3.4. Sinteza CLC cu PLA
                            1.3.5.Circuite logice secvenţiale
                   2. CPLD-uri( complex programmable gate device)
                            1. Introducere in CPLD-uri
                            2. CoolRunner 2
 iii. Memoriu justificativ
        1. Reguli de modelare in VHDL a sistemelor digitale
        2. Modelarea concreta a circuitului CPLD
        3. Modelarea concreta a unui sistem de reglare in LabView
        4. Modelarea concreta a unui sistem de reglare in Matlab
  iv. Caiet de sarcini
   v. Bibliografie
  vi. Anexe