Baze de date in mediul Web

Cuprins
      Introducere 4
      Capitol 1. Baze de date şi SGBD   5
        1.1. Baze de date    6
        1.2. Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD)      8
        1.3. Utilizatorii bazelor de date     13
        1.4. Tipologia bazelor de date  14
      Capitol 2. Limbajul SQL      17
        2.1. Carcteristici generale ale limbajului SQL   18
        2.2. Limbaj de definire a datelor: SQL-LDD 19
        2.3. Limbajul de manipulare a bazei de date (SQL-LMD)  21
        2.4. Gestiunea view-urilor      23
      Capitol 3. Internetul, reţeaua Web şi bazele de date on-line  25
        3.1.Internet, Intranet şi Extranet    26
        3.2.Elemente specifice bazelor de date on-line   29
        3.3.Reţeaua Web      32
        3.4.Adrese URL 32
        3.5.Protocolul de transfer al hipertextului (HTTP)     33
        3.6.Pagini Web statice şi dinamice    34
      Capitol 4. HTML, XML şi CSS  36
        4.1. Crearea şi structura HTML-ului   37
        4.2. HTML 4    40
        4.3. De la HTML la XML    46
        4.4. XML (eXtensible Marckup Language)     49
        4.. Limbajul de prezentare CSS  53
      Capitol 5. Reţeaua Web ca platformă pentru aplicaţiile de baze de date
58
        5.1. Cerinţe ale integrării Web- SGBD 59
      Capitol 6. Introducere in limbajul PHP  63
        6.1.Limbajul PHP     64
        6.2. Schema motorului PHP 64
      Capitol 7. Aplicaţie:  Bibliotecă Online     70
        7.1. Baze de date folosite      72
      Bibliografie     81