Sistem informatic de analiza a bazelor de date multidimensionale

CUPRINS
   CAPITOLUL 1. Baze de date – elemente fundamentale
        1.1. Prezentare generala a bazelor de date
        1.2. S.G.B.D.R – prezentare generala
        1.3. Elemente caracteristice BDM si BDO
        1.4. Procesarea analitică a informaţiilor
           1.4.1. Arhitectura sistemelor de analiză multidimensională
           1.4.2. Rolul motorului analitic
             1.4.3.  Elemente  definitorii  privind   interfaţa   client   a
           aplicaţiilor bazate pe motorul analitic şi depozitele de date
   CAPITOLUL 2. OLAP: modelare si analiza multidimensionala
        2.1. Elemente introductive
        2.2. Denormalizarea modelului bazei de date
        2.3. Modelarea multidimensionala
           2.3.1. Tipuri de modele multidimensionale
           2.3.2. Avantaje şi dezavantaje ale modelului multidimensional
             2.4.  Optimizarea  la   nivel   fizic   a   bazelor   de   date
multidimensionale
            2.4.1.Partiţionarea tabelelor
            2.4.2. Analiza datelor prin intermediul tehnologiilor  MOLAP  şi
ROLAP
   CAPITOLUL 3. Explorarea datelor din BDM (Data Mining)
            3.1. Prezentare generala- definitii, elemente fundamentale
            3.2. Gestiunea BDM folosind MS SQL Server
            3.3. Business Inteligence – concept şi fundament
                  3.3.1. Depozitele de  date  şi  componentele  de  business
      inteligence
                  3.3.2. Proiectarea soluţiilor de business inteligence
           3.4. Limitele sistemelor tranzacţionale în analiza  informaţiilor
      din bazele de date
           3.5. Elemente fundamentale privind depozitele de date
           3.6. Clasificarea depozitelor de date
   CAPITOLUL 4. Studiu de caz
            4.1. Descrierea generală a aplicaţiei (Visual FoxPro)
            4.2. Formulare şi rapoarte ale aplicaţiei
            4.3. Structura tabelelor aplicaţiei
   BIBLIOGRAFIE