Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative in Domeniul Sanatatii

Cuprins
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 - SĂNĂTATEA ASISTATĂ DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
1.1 DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE E-SANATATE 5
1.2 O IMAGINE A E-SĂNĂTĂŢII ÎNTR-UN VIITOR APROPIAT 9
1.2.1 SCENARIUL 1 - TRATAMENT DE CAZ ACUT PRIN ACCES LA INFORMAŢII CLINICE 9
1.2.2 SCENARIUL 2 - TRATAMENT DE CAZ NORMAL PRIN UTILIZAREA DE COMUNICAŢII EFICIENTE 10
1.2.3 SCENARIUL 3 - TRATAMENT DE CAZ CRONIC PRINTR-O COLABORARE EFICIENTĂ 10
1.2.4 SCENARIUL 4 - UTILIZAREA SISTEMELOR DE SUPORT AL DECIZIEI CLINICE ÎN MEDICAŢIE ŞI TRATAMENT ÎNTR-UN CAZ DE CANCER MAMAR
1.2.5 SCENARIUL 5 - UTILIZAREA SERVICIILOR ELECTRONICE DIN SĂNĂTATE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII MOBILITĂŢII CETĂŢENILOR EUROPENI
1.3 E-SĂNĂTATEA ÎN ROMÂNIA 13
CAPITOLUL 2 - ARHITECTURA SISTEMELOR DE E-SĂNĂTATE
2.1 ARHITECTURA SISTEMELOR ELECTRONICE ÎN SPITALE 15
2.2 SERVICII DE E-SANATATE PUSE LA DISPOZIŢIA PACIENŢILOR 18
2.2.1 E-SERVICIILE E-SĂNĂTĂŢII 18
2.2.2 CARDUL DE SĂNĂTATE 24
2.2.3 CARDUL EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 29
2.2.4 ÎNREGISTRĂRI ELECTRONICE DE SĂNĂTATE 31
2.2.5 SISTEME NAŢIONALE PUBLICE DE SĂNĂTATE CU E-SERVICII 33
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE