ALGORITMI PENTRU REZOLVAREA ECUATIILOR INTEGRALE

                              CUPRINS
CAPITOLUL 1.  ECUAŢII
INTEGRALE...............................................1
      1.
         Introducere..........................................................
         ......................1
      2. Aplicarea metodei aproximaţiei succesive la integrarea ecuaţiei
         integrale a lui
         Fredholm............................................................
         .5
      3. Ecuaţia integrală a lui
         Volterra................................................16
CAPITOLUL 2.  METODE DE REZOLVARE A EC. INTEGRALE...18
      2.1
      Introducere............................................................
      ...................18
      2.2 Ecuaţiile Fredholm de tipul
      2...................................................24
      2.3 Ecuaţii
      Volterra...............................................................
      .........30
      2.4 Ecuaţii integrale cu nuclee integrale
      unice...............................35
           2.4.1 Exemplu: Nucleu singular
      diagonal.................................42
CAPITOLUL 3.  REZOLVAREA   ECUAŢIILOR   INTEGRALE  CU
                           ALGORITMUL LUI
RICHARDSON..........................49
      3.1 Algoritmul lui
Richardson.......................................................49
        3.2 Studiul   comportamentului   soluţiei   aproximative   pentru  o
                      ecuaţie       integrală       de        speţa        a
doua..............................................54
              3.2.1   Exemplu    de    extrapolare    pentru    o    ecuaţie
integrală.........57
ANEXE.......................................................................
..............................60
BIBLIOGRAFIE................................................................
......................66